แอนดริว งานโฆษณากาแฟ FRENCH CAFE

แอนดริวมอบเสื้อยีนส์ให้ประมูลหารายได้ช่วยเหลือช้าง งานนิทรรศการภาพถ่าย "คิดถึงปอ"

แอนดริว โฆษณากาแฟ FRENCH CAFE

Thursday, 28 July 2011

ละครแอนดริว : เมื่อหมอกสลาย

เมื่อหมอกสลาย (ม. มธุการี) ออกอากาศทาง ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) นำแสดงโดย.. รุจน์ รณภพ, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, แอนดริว เกร็กสัน, สโรชา วาทิตตพันธ์, สุรวุธ ไหมกัน, เกวลิน คอตแลนด์, ณัฐดนัย อัมพรสินธุ์, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, ทนงศักดิ์ ศุภการ, อดิเทพ ฤทธิไกรวัล, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ศิรินรา นิยากร, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วีรยุทธ รสโอชา, ญาณี ตราโมท, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ถนอม นวลอนันต์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อิทธิฤทธิ์ สิงพรัตน์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, สายัณห์ จันรวิบูลย์, ชุรีพร ทรัพย์สำรวย, เทิดพร มโนไพบูลย์, ศิริวรรณ ทองสมัคร, สุมณฑณี ศิริผล, ฉัตรจักร ตรีวิศวเวทย์

เรื่องย่อ

นักแสดง : จอห์น ดีแลน ตอนหลังเปลี่ยนเป็น แอนดริว เกร้กสัน เนื่องจาก จอห์น ดีแลน เสียชีวิต , เต๋า สโรชาเด็กหนุ่มวัย 20 เศษรูปร่างหน้าตาดี บุคคลิกเป็นคนเรียบร้อย สุภาพรักอิสระ เขาชื่อ ทชา และทชามีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างไปจากที่พ่อกำหนดไว้ให้ เขาไม่ชอบอาชีพการเป็นตำรวจ จากสภาพที่เขาเห็นแม่ต้องทุกข์ทรมานใจกับการรอคอยพ่อที่ไม่แน่นอนว่าจะกลับบ้านหลังจากที่ออกไปจับผู้ร้าย

ทชาเรียนจบทางด้านการเกษตร แต่เขาเกือบจะเป็นผู้ร้ายฆ่าคนเพราะต้องล้มล้างอิทธิพลของเจ้าพ่อ แต่ต่อมามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น และทำให้เขามีสติยั้งคิดและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อครอบครัวและส่วนรวม