แอนดริว งานโฆษณากาแฟ FRENCH CAFE

แอนดริวมอบเสื้อยีนส์ให้ประมูลหารายได้ช่วยเหลือช้าง งานนิทรรศการภาพถ่าย "คิดถึงปอ"

แอนดริว โฆษณากาแฟ FRENCH CAFE

Sunday, 24 July 2011

Andrew's Drama with English/Chinese Sub

Playlist : 12 Rasee - 12 Zodiac (Eng Sub)
Playlist : Ruen Mai See Beige [ The Wooden Beige House ] Eng Sub
Playlist : K Hart See Daeng : Eng Sub ( Completed)Thai Lakorn : Cupid Pathway -Tang Parn Kamathep : Eng Sub (Complete)

1 comment:

Anonymous said...

Please re-post the link to 12 rasee. It is private.