แอนดริว งานโฆษณากาแฟ FRENCH CAFE

แอนดริวมอบเสื้อยีนส์ให้ประมูลหารายได้ช่วยเหลือช้าง งานนิทรรศการภาพถ่าย "คิดถึงปอ"

แอนดริว โฆษณากาแฟ FRENCH CAFE

Sunday, 31 July 2011

欢迎中国粉丝光临 : WELCOME!! CHINESE FAN

Hello,

Welcome to AndrewGregsonFC. This page has been opened for Chinese Fan who want to join us.

Enjoy your stay,
AndrewGregsonFC

欢迎中国粉丝光临


 


มาแล้วจ้าาา สุขกาย สบายใจ ฉบับปกแอนดริว เกร้กสัน

ในที่สุดวันที่แฟนคลับรอคอยก็มาถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2554 นิตยสารสุขกาย สบายใจ เริ่มออกวางขายตามร้านหนังสือใหญ่ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้วจ้าาา


Suk Kai Sabai Jai
By Jeerawan Charoensin
Andrew Gregson
Revealed His Inner Self, God, Love and Faith
Fulfilled his soul with happiness

The sunset atmosphere by Hua Hin beachside today is another moment that we, Suk Kai Sabai Jai team, will have to remember for a long time. That's because we had the chance to sit down and talk to one of the most famous and secretive lead actors in the business.
After driving from Bangkok and working hard in the sun, and having to race with the time, finally we got a nice set of pictures of the handsome Andrew Gregson being himself. We and Andrew were very tired by the end of the day.

Regardless, everybody gave the happiness full score 100 for the work accomplished today. This is because we had the opportunity to get to know our model personally and also the professional side of him. We were also very happy mentally after conversing with him about his inner self, love and his faith that fulfill his soul with happiness. It’s the happiness that we can learn….now

Q: Almost 20 years in the business. You are still a lead actor.

A: Because God still wants me to be. In the Bible, we plant seeds, trees, water them and care of them, but if God doesn’t want them to grow, they will not grow. If it is the will of God then even if it’s in a desert, it will grow. Similarly, I feel that God still wants me to be in this business, so here I am. God blesses me with my work. Many times, I wondered why I am still here with the personality I have. But He allows me to do this. Thank you God.

Initially, I was not yet in TV dramas. I was in commercials and modeling and a few movies. During those times, I didn’t know what real work was like. Similarly, I didn’t know what it was like to study hard. Everybody said you need to pay attention and study. I didn’t know what it was like. I didn’t really know. But I know I had to go to school, study like the others. Growing up, I didn't know what I wanted to do either. I studied along without knowing what to do. Sometimes I answered something that would sound good and acceptable at the time.

Q: You never thought of getting into this business?

A: When people asked, what I wanted to do when I grew up. I thought about it, but I didn’t have the answer in my head. Then I got into the entertainment business. I didn’t think of it a whole lot. When I saw famous actors or politicians, I thought they looked good because I only looked at one aspect of their success. I didn’t know why I got into this business. Like in commercials shooting, they said to run, I ran. I paid attention to what they asked me to do. That was my definition of work. Do what they said. When I was a child, I was stubborn at times because I didn’t understand why we have to do certain things. Over time, I felt that I needed to focus because everybody else who focuses on their work produced good work. So, that’s when I started to be serious about work. And that’s after being in about 4-5 movies. In the end, I have to thank God because that’s when I came to know God.

“I’m still sinful like before, but I have come to the realization and God forgives me
Q: Your faith in God and being a good Christian.

(laughing) Not a good one. I’m still as sinful, but I have come to the realization and God forgives me. After reading the bible, I felt that everybody has an empty space in our heart.

The fact is that God created human to live and love him. If we are away from God, we will need to find happiness on our own. We will use our own ability to find it and don’t care for anything else.

Look around us. The sky, nature, and the sun. TThey witnessed how mighty God is. Can we answer why we are human and have everything (food and so on) just the way we need? But we still care less about that fact.
As human beings, if we are away from God, we will be enticed by something that hates God. These days, we have been enticed by many material things. Some are enticed by sexual desire, power, or money. What kind of people do we respect? Whoever has money? Whoever has knowledge because they graduated with higher degree and that look good? Whoever has power? These days we only talk about benefits, and power that look conceptually good and Grande and we want to be just like that. We value other things besides God even though we may know who is behind all these, but we don’t admit it.

Sometimes when we’re alone, we might want to do something bad, or contemplating doing something bad thinking that nobody knows or sees. But if we know there’s someone overlooking us. What do we do? When we want to do something evil, the first time it might be the hardest and the most embarrassing. By doing it often, we start to get used to doing it. We start to push God away and eventually depart from Him, start to respect spirits, trees even though everything is what God created.
We don’t care about the creator, but the materials He created. In the Bible, it says everything under the sky, the sun, the moon, the trees and even the sacred images that were created with our own hands, God created them. We still worship idols. In the end, we depart from God.

From the beginning of time, are there anybody who are powerful, most knowledgeable, smartest, wealthiest, can survive forever? We like to say we’re afraid of being put in hell. We do whatever it takes to find something to hold onto. If there’s any saint, famous icons, we would go to seek for them because deep down, we are looking for a way out, a wrong way out.

Actually, I don’t want to use the word something to hold onto. It’s more like a space that God left for us, but we use it for something else. Some people walk into the woods saw a beautiful branch, saw nice rocks and collect them home because they would give us luck. They start to make them sacred. We are doing the wrong things. I’m not saying that I’m sinless, but I am conscious of what I do and always ask for God’s forgiveness.

These days , what sins are we doing? We have affairs, steal and cheat. We want to have someone else’s stuff. In the end, we kill each other. The sin is stemmed from anger, jealously, ambition or the desire to be powerful.

Those are the force to do bad things. Deep down, we’re looking for a way out. Everybody knows God, but we don’t want to walk his way. We turn away from Him.“The day we realize is the day we're about to lose the most valuable thing
The day we are about to die and it’s too late to do anything.
What we worship doesn’t love us. That’s the truth”
I talked to many people comparing our lives to white shirts. From baby to childhood to adult, we start out doing little bad things like lying. It’s like something got thrown on to a white shirt. Later we do worse sin. The stain got bigger and more concentrated. Some slipped and did something really bad from the get-go and the stain started out big. The stain on a white shirt represents the sin we each committed.

We don’t have to look very far. By the time I became a teenager, do I have any white space left on the shirt? I must say, none. Who says there’s white left, I would like to meet that person. Those sins eat us alive and follow us without us knowing about them. Whoever is conscious about their sins would go back home and cross their arms on their foreheads thinking about them. A sin might come in different forms: sadness, or discouragement.

Some didn’t do anything wrong, but suffer from the sin their parents have committed. Parents may have sex and didn’t intend to have kids or drunk or got rape. Some didn’t want the kid and got an abortion, but the kid happened to survive but handicapped. The kids have to suffer everyday as the outcome from the behavior caused by their parents. Kids are supposed to get used to this, but in fact they are not and try to look for a way out.
We try to look for something like a religion that would work with our lives conveniently or saints with for different purposes. If you want to have power, you have to be worshipping this. If you are a womanizer, you need to worship that. There are many saints I can’t say it all. But think about it, do they want to help us really? Normally it’s just the lip service like a shell and it wants us to be pulled into something else. The day we realize is the day we're about to lose the most valuable thing. The day we are about to die and it’s too late to do anything. What we worship doesn’t love us. That’s the truth.
Later we look for a way out and everybody has different methods. Whatever works for the time being is it. I’m going to use the word “fast-food”. Fast-food happiness. In reality, we still are not happy, but instant gratification works for the time being.

We are also forgetful. When we go home, we drink and forget. We drink or are out and about or do whatever to fulfill physical happiness. It’s like wrapping a fire in our heart. Some really went through a lot and couldn’t take it anymore and committed suicide. Or they are not yet to the point of committing suicide, but went on hurting others or hurting themselves. Some are able to carry on and put up with it but the same stuff will keep coming up. Or maybe the fire might be bigger because we are not putting it out. But we simply avoid it. Some couldn’t calm down and couldn’t find a way out either.

So, we need to live life like this and think this is life. Everybody reading this probably understands the whole concept. I’m talking for so long, but the essence of it is short. What do we need to do? Just work, and live and want to do what we like doing.Some play sports, games, or remote controlled cars. Some spend times for other. Those are just temporary happiness.. You will eventually have to find new ones. Even if it’s our profession, we still get bored. We will have to find a new profession to fulfill our desire. OK everybody needs to work. That’s true, but we can’t answer ourselves, deep down what gives us the true happiness.
Everybody wants to balance good and bad in them. Some are sad to the point of desperation. That’s not the way to live our lives, but that’s called avoiding and not admitting and a quitter. Some couldn’t free themselves from it and decide to live their lives like this. I have seen many who have found a dead-end in their lives and with our human brain, we can’t figure out. In the end, we need to find God. And God will lead us out from those things which we can’t do on our own. It’s a miracle that happens on the daily basis.
God wants us to walk his way. It’s the blessed and straight way. God warns us: Don’t come this way, it’s all downhill from here. What you do is what you get (You reap what you sow). Everybody sins. Whoever wants to argue, I don’t mind, but I’d like to ask you. Do you have true happiness? Is money the answer? Is power the answer? Is having a lot of servants the answer?


Q: Do you have sins to confess?

A: Yes (laughing) Like someone cut me off while driving, I was still panicking and mad. But God says to forgive. Someone robs your scarf from you, you need to give him the clothes as well. Someone asks for money that we do have, but we don’t want to give him, that’s wrong. We need to forgive. I’m not doing this to make me happy, but I truly think it’s the way God wants me to live.

Some hold on to the anger and never forgive for their whole lives. What is forgiveness? For example. A friend borrowed 50,000 and, he said he was going to return it on a certain date. When it was the time, he didn’t return. What are we going to do? First, we might say he is a friend, we let it go a couple of days. Then, we start calling. The friend is embarrassed. He doesn’t have any to return regardless because he’s in trouble so he dared not to face you. First, he might still pick up the phone. Later he started to not picking up the phone. When you saw that happened, you started to track him down and when you saw his face, he said he didn't have any. You heard that and you said that was an easy way out. Or you met him in public, the debtor might get pulled on the collar by you. You no longer honor him as a friend. Some fought or ended up saying. Never mind. I would think it is for a dog. Is that forgiving?
Next time, when you see each other, are you going to smile at him? Will you greet him like before? No, we’re not going to. This is looking down on him. If we forgive, we need to consider him the same way. We still should be able to hug one other, from our hearts. Forgiving really comes from the heart. I can do that. It’s something I’m very proud of myself. However, it doesn’t mean that whoever makes me mad now will get forgiveness from me right away. It’s something I strive to do well at.We have committed so much sin. When we sin we still say it’s okay because everybody else does it too. There’s black and white, we’ll do grey. We lie to ourselves that it’s okay because grey is much close to white or because it is necessary. When it gets greyer, friends might say that’s not good, don’t do it, but we’ll keep doing it because everybody does it. If you don’t take it, you are stupid. This world has taught us that there’s no point in doing good things. Bad guys get benefits. Therefore sinning happens because we don’t listen to Him.

When we don’t listen to God, in the Bible, it is referred as the last days. The concept of it is like the world is going to explode. I’m not saying that God said it’s going to explode. People are trying to figure out when it's going to happen. God said nobody knows. It’s like a robber is going to rob your house, you are not going to know when. Once it happens, what are we going to do? We’ll beg and it will be too late. God has already warn you and God gave you the freedom to choose, but we chose the fast-food way and the enticement in front of us. It’s hard to refuse. Some are obsessed with money and even think money is their God.


Q: Doing good or bad...you know in your heart.

A: Yes. God looks at our hearts. Regardless of what we wear, how we talk, but if we think badly, there's no point. God judges us from what’s in our hearts not because we're rich or poor, being beggar or wealthy men. If we do well, God knows. Satan knows our weaknesses better than ourselves. Everybody has different weaknesses. Some are married, but if there’s a girl in front of them, they’ll think of the consequences later.

Look at the society these days, we are married and divorced how many times? I understand everybody has reasons, but we’re going to do grey. I think it’s wrong. God said go back to love each other. Forgive each other. It’s hard to forgive each other when the other slipped. Finally, the kids suffer. Even though you don’t fight in front of the kids, they know. They know since they were in the womb. Some only care about making money for the kids. When the kids grow up, you got so much money, but they now don’t care about you. Every day, could I have some money? Some are not happy so they have to go out and be with their friends, which is not the same because the responsibility is for parents. Finally, each one grows up differently.


Q: The true happiness that you found.

A: Whoever found God will know what true happiness is. I found God. But I’m also happy being in lakorns because I believe that it’s something God wants me to do. Whenever I run into people and they said they like my lakorns, I am very happy. I thank God for giving me today.
Working is good. We have to work, but we need to find a medium ground. In our society, we like to be accepted. Acceptance comes from driving certain cars, wearing certain watches, studying in certain schools and be in certain circles of friends. That’s acceptance. I understand that is the stability in life. In reality if you think about it, it’s wrong. That is why.....I talk to God often. Everybody has different weak spots. I do have weak spots. But living a Christian life is relatively easy. Don’t stay away from Him, or away from Bible. Go to church on Sundays. Don’t stay away from fellow Christians, pray and confess if we do something wrong and we need to confess. God looks at our truthfulness, honesty, and sincerity. Straight talk. We’ll be forgiven and every problem has a solution.

Q: Have you been disappointed by love?


Yes (laughing) I used to have a girlfriend, but now I have none. Once I wanted to have a family. During those times, I really wanted to. But I passed that point and I think this thought occurs to everybody, wanting to have the one who understands you. Or if we have a girlfriend, we need to seek and hurry up and use your head and your eyes to see which one is the right one. Do you believe that soon it will bring disappointment because we didn’t wait, instead we spear headed to it. Some we like already have another boyfriend. These days I believe if you want to have a girlfriend, tell God and listen to what God tells you. We’ll get more than we asked for. We might imagine what kind, specs, God will give us better than that for sure.


Q: Have you ever read Suk Kai Sabai Jai?

A: Yes. When the magazine contacted me, I went out and bought it. I wanted to know what it’s like before deciding to work with the team.


Q: You don't accept a job easily. Why did you want to be on the covers of Suk Kai Sabai Jai?

A: It looked like I’m very easy (laughing), aren't I? Many reasons. I read the whole thing, but what I like most is the slogan of the magazine “ the magazine that makes you happy .. now”. Especially the word “now". It hits my soft spot. I believe in God and want to share how everybody can find the happiness now.


Q: What’s the worse sickness?

Q: When I was in Mongkut Sangjun in Chiangmai. My body went wild. It was like I was going to die there. That day they needed to stop the production and waited for me. I felt so bad. I tried to get up, but P’ too said no, I needed to sleep. And he brought in a doctor and the doctor gave me an injection of some kind. Until now, I still don’t know what I had (laughing).


Q: How do you care for yourself?

A: Mainly, sleeping. Not sleeping during the day. It’s sleeping 8 hours a day. Going to sleep on time. Eat moderately. Eating is happiness, but needs to be done moderately and not luxuriously. Exercise and work. I give 8 out of 10 for my health (laughing). If I give more you would think I’m obsessed with myself. But I know when I feel good or bad. I take care of myself.


Q: Message for fan club.

I need to thank everybody who like my work and thank God for giving me you guys. You all have encouraged me to continue working and ready to share my with happiness. I want to tell everybody from my heart that I’m happy to have you. God bless you.


Now you probably understand him and his soul. Our team wants to thank him from our hearts to have him share a way to find happiness on life, his love in God.********************

"ให้วิ่งชายหาด ซึ่งกว่าจะได้ภาพสวยๆ เกือบ 10 รอบ นึกว่าจะเหวี่ยงแต่กลับวิ่งไปหัวเราะไปเฉยเลยค่ะ
ดริวมืออาชีพมากบอกว่าจะให้ทำไร ไม่ต้องเกรงใจนะครับ สั่งได้ทุกอย่างให้ลงสระน้ำก็ลงเลย
บอกว่าชอบน้ำซะงั้นให้นอนบนทราย ก็เกือกกลิ้งเลย" 555

ข้อความดีๆ ที่น้องทีมงานเล่าถึงบอสขราให้ฟัง น่ารักมาก
จากคุณ : tew DR
เขียนเมื่อ : 31 ก.ค. 54 21:16:36

Saturday, 30 July 2011

Hot News : หลังเก็บตัวเงียบ‘แอนดริว’โลกส่วนตัวสูง พร้อมเปิดอกย้ำหัวใจยังว่าง/ After hiding himself so quietly , "Andrew" high private actor is ready to speak openly .... his heart is still available .

แอนดริว เกร็กสัน พระเอกที่ได้ชื่อว่าโลกส่วนตัวสูง ด้วยความที่เข้าถึงยาก บางคนตั้งฉายาให้เขาว่า “พระเอกเทวดา” หลังจากจบละครเรื่อง “เคหาสน์สีแดง” ทางช่อง 3 ของผู้จัดฯ “ตู่” นพพล โกมารชุน แอนดริวก็เก็บตัวเงียบในแบบที่เขามักทำเสมอ แต่เพื่อเอาใจแฟนคลับที่คิดถึงเขาเหลือเกิน แอนดริว ยอมรับงานถ่ายแบบนิตยสารครั้งแรกในรอบหลายปีให้กับนิตยสาร “สุขกายสบายใจ” พร้อมเปิดอกเรื่องหัวใจ โดยเจ้ากล่าวว่า

“เคยมีแฟน แต่ตอนนี้เป็นโสดครับ ซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยคิดอยากมีครอบครัวเหมือนกัน ช่วงนั้นอยากมีมาก แต่มันผ่านไปแล้ว และผมคิดว่าสิ่งนั้นมันต้องเกิดกับทุกคน การอยากจะมีคู่ครองคนที่เข้าใจเรา หรือมีแฟน ถ้าเรารีบแสวงหา และตัดสินด้วยปัญญา ด้วยสายตาของเราเองว่าคนนี้แหละที่ใช่แล้ว เชื่อไหมว่าไม่นานมันจะนำความผิดหวังมาให้เรา เพราะเราไม่รอ เราพุ่งเข้าใส่ บางทีคนที่เราชอบก็เป็นแฟนคนอื่นอยู่ด้วย ทุกวันนี้ผมจึงเชื่อว่า ถ้าอยากมีแฟนก็บอกพระเจ้า และขอให้เชื่อตามที่เค้าบอก แล้วเราจะได้มากกว่าที่เราขอด้วย เราจินตนาการว่าเราอยากได้แบบไหน สเปกเราเป็นยังไง ผมขอบอกว่าพระเจ้าให้ดีกว่านั้นอีกแน่นอน”

ทุกวันนี้แอนดริว มีความสุขกับชีวิตเรียบง่าย ในหนทางแห่งพระเจ้า นอกจากนี้เขายังซุ่มเงียบทำงานรับใช้สังคมอีกหลายอย่าง เช่น การไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในคุก ซึ่งเป็นการทำงานเงียบๆ ตามสไตล์ของเขาเองอีกเช่นเคย


HotNews: After hiding himself so quietly , "Andrew" high private actor is ready to speak openly .... his heart is still available .

Andrew Gregson , high private actor ....because it's hard to get into him someone have named him as an angel Pra-Ek ( angel actor ) .
After Kehard See Daeng from channel 3 of Tuu Noppon Komarashun has been done , Andrew has hidden himself quietly as he always does .
But for his fans who miss him so much , Andrew is back again for the first time in many years as a model for Suk Guy Sabai Jai magazine , openly talk about his heart .

" I used to have girlfriend but now I'm single . I once wanted to have my own family , I really wanted to but now it's gone . I think this thing 's gonna happen to everyone , want to have spouse understaning us or have girlfriend / boyfriend . If we're rush , use your intellect and your own eyes to get one and you think this is the right one . Believe it or not , it won't take long time , you 'll be disappointed because we don't wait for it , we 're rush. Sometimes the one we like belongs to someone else. Nowadays I believe that if I want to have girlfriend , I will tell GOD . Please believe in what God told . We will get more than we asked for . We imagine what kind we'd like to get , what 's our type ? I want to say that God gives you better than you ask for "

Nowadays Andrew is happy with his simple life ....the way of God .
Beside that he quietly works so many things for society such as being a lecturer , giving speech and knowledge in the prison which is quiet working way as Andrew's style always be .


ขอบคุณ : http://www.sbt.co.th/DetailColumnHotNews.php?id=NTM5Ng

Thursday, 28 July 2011

มาเตรียมตัวต้อนรับ "สุขกาย สบายใจ" กันเถอะ ^________^

วันที่ 2 มิถุนายน 2554 เป็นวันที่แฟนคลับแอนดริวได้เฮกันยกใหญ่  เมื่อนิตยสารสุขกาย สบายใจ ได้มาโพสข้อความที่ Facebook - Andrew Gregson Family 


"แอนดริว ถ่ายปก สุขกายสบายใจ ที่หัวหิน ทำงานกันอย่างตั้งใจ และสนุกสนานที่สุด แอนดริวน่ารักจริงๆ แฟนคลับแอนดริว และแฟนคลับสุขกายสบายใจ ติดตามกันด้วยนะคะ"


"ทีมงานทุกคนดีใจมากที่แฟนคลับให้ความสนใจมากขนาดนี้ แอนดริวตัวจริงไนส์มากกก ตั้งใจทำงานแม้ในวันนั้นแดด​จะร้อนสุดๆ ยังยิ้มสดใสไปจนช็อตสุดท้าย​ เป็นคนกินง่ายๆไม่แบรนด์เนม​ แถมตอนกลับยังช่วยทีมงานยกข้าวของอีกด้วยค่ะ​"

"ตัวจริงหล่อมาก แต่สำคัญกว่านั้นคือ สุภาพ น่ารัก เป็นสุภาพบุรษมากๆ ค่ะ"สุขกาย สบายใจ   2 มิ.ย.54

*********************

"ขอบคุณมากนะคะ ตอนนี้ทีมงานของเราทั้งทีมไ​ด้กลายมาเป็นแฟนคลับแอนดริว​แล้วเหมือนกัน เลยเข้าใจความรู้สึกของแฟนค​ลับมาก ความจริงเราจะไม่เปิดเผยแบบ​ปก หรือภาพเบื้องหลังการถ่ายปก​เร็วขนาดนี้ จนกว่าใกล้ๆ จะวางแผงน่ะค่ะถึงจะบอกว่าใ​ครเป็นปก แต่คราวนี้อดใจไม่ไหวจริงๆ อยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆ กับแฟนๆ ของแอนดริวค่ะ :)"


สุขกาย สบายใจ 3 มิ.ย.54 เวลา 18.08 น.(The whole team is now Andrew fanclub member as well. We now understand your feelings.
Normally, we don't reveal the cover photos or behind the scenes photos until the issue is closed to be published. But this time, we couldn't contain ourselves. We would like to share the good feelings we have with you guys.)

SukKuySaBuyJai :   June 3, 2011.   06:08 PM.

แฟนคลับอ่านแล้วยิ้มกันแก้มแทบปริ แน่นอนอยู่แล้วค่ะ
แอนดริวของเราน่ารักสุดๆอยู่แล้ว อิอิ

****************

ท้ายเล่มสุขกาย สบายใจ หน้าปกเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ

***************************

Backdrop ของบูธสุขกาย สบายใจ
ในงานมหกรรมชี้ช่องทางรวย 2011
ณ MCC HALL, THE MALL บางกะปิ
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม2554

แฟนคลับที่ได้คุยกับทีมงานนำเรื่องราวน่าประทับใจมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

"ทีมงานบอกว่าบอสขราเราตรงคอ​นเซ็ปกับหนังสือเค้าที่สุด คือถามเค้าไปว่าทำไมถึงเลือ​กบอสขราของเรา เพราะเห็นแต่ละเล่มที่มาถ่า​ยปกเห็นเป็นดาราที่ดังและอยู่​ในกระแสกันทั้งนั้น ทีมงานบอกว่าอยากได้แบบที่ต​รงคอนเซ็ปกับหนังสือมากๆ คือ

คิดดี จิตใจดี สุขภาพดี...
ดูมีความสุข

ซึ่งตรงกับอสขราเรามากๆ เค้าชมตลอดว่าบอสขราเราน่ารัก​มาก แบบตอนแรกที่มานะ แบบ เอ่อออ แอนดริว คือบอสเรามาแบบธรรมชาติสุดๆ​ไง เสื้อผ้าหน้าผมธรรมดามาก แต่เค้าบอกว่าพอแต่งหน้า เซ็ตผมขึ้นมาเสร็จ เล่นเอาทีมงานอึ้งกันไปเลย แบบ โหล่่วววววววมว๊ากกกกกกกกกก​กกกกกก อย่างกับเทพบุตร ทีมงานว่าอย่างนั้นเลย

และภาพที่ออกมาเค้าต้องการใ​ห้ออกมาแบบธรรมชาติสุดๆ ไม่มีการรีทัชแต่อย่างใด แอนดริวตัวจริงไม่อวบเลยนะ เค้าว่าการภ่ายภาพ จะทำให้อ้วนกว่าตัวจริงประม​าณ 5 กิโล ถ้าไม่มีการรีทัชใดๆ

กระซิบ..กระซิบ เสื้อปลดกระดุม 3 เม็ดนี่ บอสขราเราจัดให้เองนะ
ทีมงานไม่ได้บอกแต่ประการใด​ แต่ทีมงานเค้าแอบคุยกัน ว่าอยากได้แบบนี้ แต่คงไม่กล้าบอกบอสขราของเร​าอ่ะ เกรงใจเพราะปกติบอสขราเราออ​กจะขี้อาย เผอิญบอสขราแอบได้ยินเค้าคุ​ยกัน เลยจัดเต็มให้เลย เซ็ตนี้ถ่ายมี 3 ชุด บอสดูรีแร็คสบายๆ น่ารักมาก

อ้อ..ทีมงานยังชมอีกนะว่าบอ​สเราฉลาด ทำการบ้านมาก่อน โดยการไปซื้อหนังสือมาอ่านก่อน ว่าหนังสือนี้เป็นยังไง สัมภาษณ์ประมาณไหน
คือบอสเราเตรียมเลยว่าเค้าจ​ะถามประมาณไหน คือศึกษาก่อนเลย เจ๋งเนอะ บอสเราจะทำงานอะไรแต่ละอย่า​งเนี่ย"
TewTew  3 ก.ค.54

"I'm not sure if this is going to be the cover picture. For Janie and Noon, these pictures are not the cover pictures.

The shirt that looks loose is probably because of the wind....
He really likes the outfit.

The team said he fits the concept of the magazine. I asked why they chose him because most other ones have to do with their popularity. The team said they want one that fits the profile of the magazine.

That is "Good thoughts, Good Mind, Good Health and Happy."

That is exactly Andrew. They kept praising him how cute he was. At first, they were like err.... is this Andrew? He came with his natural looks, normal clothing and so on. But they said after putting make up on and set his hair, they were whoa whoa. They were startled with how handsome he is. He is like a prince.

They wanted each picture to be as natural as possible. No retouches. The real Andrew is not plump In photos, normally you will look 5 lbs heavier than you really are if there's no retouch.

Whispering... The three buttons down, this is Boss's idea. The team didn't tell him to do so. The team were secretly talking that they wanted like this, but didn't want to say it to him. Boss happened to overhear it. So, he just did it. This setting has three outfits. He was very relaxed and look so happy.

The team also said that Boss is so smart. He did his homework by buying the magazine, read it up, what the interview would be like. He studied ahead of time. He's so great at whatever he does!
********************
I'm still laughing at the team. They said the team was well composed at all time at the set. But they went out to scream in the middle of the field."
***********************************


ทีมงานสุขกาย สบายใจ ใจดีส่งภาพมาให้แฟนคลับได้ดูก่อนใครค่ะ

ภาพนี้ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนั่น
**************************************
วันที่ 28 กรฏาคม 2554 สุขกาย สบายใจ ปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายปกให้แฟนๆ ได้ดูกัน และเป็นไปตามความคาดหมาย หลังจากแฟนคลับได้ดูกันแล้ว กรี๊ดกันสนั่นตามเคย 5555


**************
เบื้องหลังจากทีมงาน

"ให้วิ่งชายหาด ซึ่งกว่าจะได้ภาพสวยๆ เกือบ 10 รอบ นึกว่าจะเหวี่ยง
แต่กลับวิ่งไปหัวเราะไปเฉยเลยค่ะ
ดริวมืออาชีพมาก
บอกว่าจะให้ทำไร ไม่ต้องเกรงใจนะครับ สั่งได้ทุกอย่าง
ให้ลงสระน้ำก็ลงเลย
บอกว่าชอบน้ำซะงั้น
ให้นอนบนทราย ก็เกือกกลิ้งเลย" 555


ข้อความดีๆ ที่น้องทีมงานเล่าถึงบอสขราให้ฟัง น่ารักมาก
จากคุณ : tew DR
เขียนเมื่อ : 31 ก.ค. 54 21:16:36

"ซึ่งพอคุยกับเค้าเสร็จแล้วรู้เลยว่า เค้าเป็นคนที่ดีมากๆๆ ไม่ใช่พระเอกเลย ยังบอกเค้าเลยว่า เข้าใจแล้วว่าทำไมเค้าถึงเป็นแบบนี้มีนิสัยอย่างนี้ ดำเนินชีวิตแบบนี้
เค้าบอกว่า เข้าใจผมจริงหรือป่าว ถ้าเข้าใจก็จะรู้ว่าลึกๆ แล้วผมเป็นคนยังไง
ก็บอกเค้าไปว่า เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ลองอ่านบทสัมภาษณ์ดูแล้วกันนะคะ
เค้าก็หัวเราะ 5555"


แล้วในนิตยสาร มีข้อความที่บอสขราฝากถึงแฟนคลับด้วยนะคะ"

นี่อีกข้อความนึง อ่านแล้วปลื้มมาก รักบอสขราจัง
จากคุณ : tew DR
เขียนเมื่อ : 31 ก.ค. 54 21:37:43
***** ขอขอบคุณนิตยสารสุขกายสบายใจ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ภาพและคลิปเบื้องหลังค่ะ

มาดูอาหมวยจีนเพ้อกันดีกว่า

หลังจากเคหาสน์สีแดงออนแอร์ ทีมงาน AndrewGregsonFC ได้จัดทำซับภาษาอังกฤษของละครเผยแพร่ทาง Youtube  ทำให้มีแฟนละครชาวจีนได้รู้จักกับนายแพทย์รุจ รุจิโรจน์ และเกิดอาการเพ้อถึงคุณหมอไปตามๆ กัน

ตัวอย่างความเพ้อของอาหมวย อิอิ

1 พบครั้งแรก---- แปลกใจ
การได้ รู้จัก Andy ช่างเป็นความบังเอิญที่งดงาม เพราะชื่อละคร Tingyuanshenshen เหมือนกับของฉวนเหยา ดึงดูดให้ฉันซึ่งตอนนั้นไม่มีละครอะไรจะดู เกิดความสนใจขึ้นมา จะเป็นความบังเอิญที่ไม่คาดฝัน หรือบุพเพสันนิวาสที่ฟ้ากำหนดมา ฉันก็ได้รู้จัก Andy ฉันรู้สึกประหลาดใจมาก นักแสดงคนหนึ่ง หน้าตาก็ไม่เตะตา ความสามารถในการแสดงก็ดูเหมือนจะไม่มาก แต่กลับดึงดูดใจฉัน (ขออภัยที่พูดเช่นนี้ เพราะ ละครตอนแรก การแต่งตัวของพระเอกดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่)ความอยากรู้อย่างแรงกล้าทำให้ฉันดูละครเรื่องนี้ต่อ
2.ดูอีกครั้ง——ถอนหายใจ
ฉันถูกแรงดึงดูดนั้นทำให้ ดูละครจนครบ 3ตอนในเวลาไม่นาน เป็นเพราะประหลาดใจกับการแสดงที่สมบูรณ์แบบของ
Andy ฉันตัดสินใจรอดูละครอย่างใจจดจ่อทีละตอน ซึ่งปกติแล้วฉันจะรอให้ออกมาครบทุกตอนแล้วค่อยดูทีเดียว
ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ ผ่านมาไม่กี่เดือน มีความเข้าใจในตัว Andy เล็กน้อย ก็เหมือนอย่างที่ทุกคนพูด
Andy เหมือนกับ ชา เมื่อใช้ใบชาต่างชนิด ใช้น้ำคนละที่ ใส่ถ้วยที่แตกต่าง คนละเวลา และดื่มในอารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน
จะให้รสของน้ำชาที่เปลี่ยนไป ยิ่งลิ้มยิ่งรู้สึกถึงรสชาติ ยิ่งชิมยิ่งรู้สึกถึงความลึกลับ ทำให้คนคิดจะหยุดก็หยุดไม่ได้
ฉันเป็นคนที่ชอบดาราเพราะฝีมือการแสดง เพราะฉันรู้ดีว่า idol ถึงจะดังขนาดไหน แต่ถ้าไม่มีฝีมือเดี๋ยวก็ดับ และสำหรับ Andy ฉันไม่ได้แค่ชื่นชอบ แต่ฉันรู้สึกศรัทธาด้วย
นักแสดงทั่วไป มักจะแสดงโดยมีเงาของตัวตนที่แท้จริงอยู่ในการแสดงนั้นด้วย หรือไม่ก็นำบทบาทของตัวละครไปใส่ในบุคลิกของตนเอง ยิ่งกว่านั้นอาจจะนำบทบาทที่ตนเองเคยแสดงมายำรวมกัน แสดงออกมาเป็นตัวละครแบบผสมผสาน
แต่ไม่ใช่ Andy เวลาดูตัวละคร จะมีบุคลิกเฉพาะตัวนั้น ไม่มีลักษณะของตัวละครเรื่องอื่นมาปะปน ถ้าไม่ใช่ว่าหน้าตาเหมือนกันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นนักแสดงคนเดียวกัน เหมือนตัวละครนั้นมีชีวิตจริงๆ


ไม่สนใจชื่อเสียง ใช้ชีวิตได้ดั่งใจตน ในช่วงที่ชื่อเสียงการงานสูงสุด อยากถอยก็ถอย ไม่ได้ลังเลแม้แต่น้อย ทำแต่ในสิ่งที่มีคุณค่าที่ตนคิดจะทำ และคิดว่าสมควรทำเท่านั้น ไม่สนใจสายตาของคนอื่น เหมือนกับคำพูดของ Dante ที่ว่า Follow your own path, and let people talk. * เค้ามีชีวิตที่ง่ายและอิสระเหลือเกิน


* น่าจะมาจาก Follow your own path, and let people talk. ของ Dante Alighieri กวีชาวอิตาลี
ขอใช้ภาษาอังกฤษเลยแล้วกัน เพราะแปลจากจีนเป็นไทยแล้วไม่สละสลวย
ไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนเพราะสิ่งแวดล้อม ขอใช้คำพูดของอาจารย์ที่มักใช้ในการวิจารณ์คนโบราณคือ สูงส่งทระนง ไม่ก้มหัวให้กับความยากลำบาก ถึงยากจนก็มีความสุข ไม่ใฝ่หาความร่ำรวย ไม่แปดเปื้อนต่อสิ่งสกปรกรอบกาย
คนที่อายุสามสิบอย่างเค้า แต่กลับไม่แปดเปื้อนต่อโลกียวิสัย มีข่าวในทางลบน้อยมาก ดวงตาทั้งคู่ยังคงบริสุทธิ์ แจ่มใส
มีแต่เพียงใบหน้าเท่านั้น ที่ค่อยๆเปลี่ยนจากอ่อนเยาว์เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เค้ามีชีวิตอย่างเปิดเผยใจกว้าง
เวลาดึกแล้ว สมองไม่ค่อยแจ่มใส ความคิดก็ไม่แจ่มชัด ไม่มีปัญญาเขียนให้ดีกว่านี้ สรุปก็คือ
Andy ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร พวกเราจะคอยสนับสนุนคุณ ดังนั้น Andy จงเดินไปตามทางของคุณ ไล่ตามความฝันของตน พวกเราขออวยพรให้คุณ Best wishes of you!


Credit:星夜TSN 【泰平胜世┊盖楼┊】 为andrew盖楼 from baidu.com
Translated by LehXin


1. First Met .....Amazed
It's such a beautiful accident to meet ANDY . Because of TingYuan shenshen lakorn name is as same as ShaunYao 's makes me ( who didn't have any lakorn to watch at that time ) interested in it . It could be an unexpected accident or destiny ......I got knowing ANDY , I was so amazed . An actor who is not so attractive , who looks like doesn't have high acting ability but he can attract me .
( Sorry that I have to say this because the first espisode of lakorn, his grooming doesn't look so interesting ) My curiousity makes me to continue watching lakorn .


2. Rewatch again ......Sigh
His attraction makes me finish first 3 espisodes in short time , so amazed by his perfect acting . I decide to wait for each espisode uploaded and watch carefully . Normally I 'll wait till the whole story has been finished uploading and watch all in a row .


From that day till now ....not so many months...I understand ANDY a little bit as everyone said .


ANDY is like " TEA "
Different kind of tea leave
Different source of water
Different container (cup)
Different time
and Drinking TEA in Different emotion ...
will make TEA taste so different .
The more you drink the more you taste it .
The more you drink the more you feel the mystery.
You can't stop drinking although you want to .


The reason why I like particular actor is ...his acting ability . Famous actors ( Idol) which got no acting ability can't stay for long ... For ANDY I don't just only admire him but also feel faithful to him .
For common actors , they always act ,play with the shadow of their own personality , or they will combine character and real them to act . Moreoever ... they might combine all characters they have played and create new combined character . Those are not ANDY .


ANDY got unique character for each lakorn , not the combined one ...

He's never cared about the fame , live his life the way he wants to . He 's never hesitated to step back although his reputation and his job is going on so well . He only does all good things he wants to and should do . His life is so simple and so free... from Follow your own path , and let people talk of Dante Alighieri Italian poet.

Never been changed by the surroundings.
Let me refer to Rjarn (teacher) 's qoute which always been used for criticism in an old days ....
Be arrogant , never ever give up on any difficulties , poor but happy , not desire to be rich , not get any flaw from the bad surroundings .


30's guy like him ..has just very few scandals , his eyes still so innocent and bright . Only his face that changes from youth to matured . He 's having his life so open and open mind ...


Late at night , not so clear brain & thoughts , can't write anything better than this . Conclusion :......


ANDY....No matter where you are , what you do , we will support you ... So, you please lead your own life , chasing your dream ,
We bless you !!!
**********************
From Pantip


ข้าน้อยขอคารวะศิษย์พี่่ศิษย์น้องทุกท่าน


วันนี้เป็นวันที่สะบักสะบอมมาก ทำงานไม่สำเร็จมีปัญหาจุกจิกจริงๆ ต้องผจญมาร แถมยังเกือบพลาดธาตุไฟเข้าแทรก
เลยต้องมาแปลอะไรแก้เบื่อ
ข้อความของแฟนชาวจีนคนนี้คนละแบบกับเมื่อวันศุกร์ ลองอ่านเล่นสนุกๆแล้วกัน


เอามาจาก link นี้นะคะ เผอิญคนเขียนมีปัญหาเรื่อง log in เลยไม่ทราบชื่อ
http://tieba.baidu.com/f?z=680682297&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&word=%CC%A9%BE%E7&pn=3570
หน้านี้ของbaidu มีแปะภาพพูดถึงเรื่องเคหาสน์สีแดงของนิตยสารจีนด้วย แต่ดันเป็นภาพยัยเสากับ ภาคิไนย เลยไม่ได้แปะให้ดูนะคะ ถ้าสนใจลองกดไปดูตามลิงค์ได้
__________________________________________________________________________


ดิฉันมาที่นี่เพื่อตามหาจิตแพทย์ ช่วยดิฉันด้วย
สมุฏฐานของโรค: ถูกพิษอย่างร้ายแรง


จะขอกล่าวถึงสาเหตุของโรคก่อนนะ
ดิฉันเป็นผู้หญิงอายุ 28 ปี มีชิวิตอยู่อย่างอิสระ มีสามีรูปหล่ออยู่คนหนึ่ง (สิบคนที่เห็นสามีดิฉัน ทุกคนต่างบอกว่าเค้าหล่อ)มีลูกสาวหน้าตาสะสวยหนึ่งคน ตัวดิฉันเอง แค่หน้าตาธรรมดา
สามีเป็นช่างทำผม เปิดร้านของตัวเอง การค้าก็ไปด้วยดี ตัวดิฉันเปิดร้านขายรองเท้า ขายไม่ได้ดีมากอะไร แค่ไปได้เรื่อยๆ
ดังนั้น ดิฉันก็เลยมีเวลาเข้าอินเตอร์เนต ปกติไม่ชอบchat กับใคร เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันก็คือ ดูละครใน เวบPPS * เล่นเกมส์ง่ายๆบ้าง ดิฉันไม่ค่อยมีความอดทน ดูละครก็มักจะกด fast forward ตลอด
ดูละครตั้งมากมายแต่ดิฉันก็ไม่เคยคลั่งไคล้ดารา ข้อหนึ่ง เพราะอายุเริ่มเยอะแล้ว ข้อสอง ตอนเรียนหนังสือก็ไม่เคยคลั่งดารา คิดว่าเป็นแค่การดูฆ่าเวลา เพื่อการพักผ่อนแค่นั้น ดังนั้นไม่เคยใส่ใจให้ความสำคัญ ไม่เคยชอบดาราคนไหนจริงจัง ไม่ว่าจะโด่งดังขนาดไหน ตอนเรียนหนังสืออยุ่ เคยชอบแค่เหลียงเฉาเหว่ยแค่คนเดียว เพราะรู้สึกว่าแสดงได้ดี
วันเวลาของดิฉันก็ผ่านไปแบบนี้ ต่อมาวันหนึ่ง ดิฉันเข้าไปใน PPS พบละครเรื่องหนึ่งชื่อ 庭院深深 (เคหาสน์สีแดง) ที่ทำให้ดิฉันสนใจก็คือชื่อเหมือนละครของฉวนเหยา ตอนนั้นละครออกมาแค่ 4 ตอนแรก ดิฉันก็ดูไปเล่นเกมส์ไป ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก
ดูถึงตอนที่ 5 ค่อยๆรู้สึกขึ้นมาว่าพระเอกแสดงใช้ได้ ดูละครมาตั้งมากมาย ดิฉันก็เลยสามารถแยกออกได้ว่าใครมีฝีมือในการแสดงหรือเปล่า
พอถึงตอนที่ 6 ดิฉันเริ่มสนใจดูอย่างจริงจัง ตอนดูละคร รู้สึกหัวใจเต้นตึกตัก เหมือนกำลังมีความรัก น่าจะเป็นหัวใจสั่นไหว ตัวเองคิดว่า พระเอกแสดงได้ดีมาก เช่นนั้น ดิฉันก็เลยตกลงไปในกับดัก จากนั้น ก็สนใจ เข้าไปในเนต เพื่อหาข้อมูลของพระเอกในเนต ต่างคนก็ยอมรับว่าเค้าแสดงได้ดี พออ่านดิฉันก็รู้สึกภูมิใจ ดิฉันชอบเค้าเพราะฝีมือดี ไม่ใช่เพราะเค้าหล่อ แสดงว่าดิฉันยังไม่ใช่พวกคลั่งดารา
พอดูเรื่อง เคหาสน์สีแดง จบ ดิฉันก็ตกเป็นเชลยของเค้าอย่างสมบูรณ์ ต้องดูเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมา ( ปกติดิฉันดูละครถึงจะชอบแค่ไหน ก็ไม่เคยดูครั้งที่สอง) จับตาดูทุกอิริยาบถของพระเอก ทุกๆคำพูดในบท และทุกๆความหมายที่แฝงอยู่ ดิฉันอดไม่ได้ที่จะต้องพูดว่า พระเอกแสดงได้ดีเหลือเกิน พยายามคิดว่า ถ้าให้ดาราไทยคนอื่นแสดง แม้แต่ที่คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเก่ง** ดิฉันก็คิดว่าแสดงบทรุจไม่ได้ คงมีแต่ Andrew เท่านั้นแหละ
ดิฉันพูดกับสามีว่า ชั้นไม่รักเธอแล้ว ชั้นหลงรักเค้าเข้าแล้ว คนคนนั้นก็คือ Andrew
ไม่นาน ดิฉันได้เห็นผลงานอีกเรื่อง ก็คือ ทางผ่านกามเทพ ในบุคลิกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถูกเค้าตีความออกมาได้ดีเยี่ยม
ดิฉันอดไม่ได้ที่จะนับถือจริงๆ ดิฉันตัดสินใจว่าต้องทำอะไรเพื่อเค้าบ้าง หรือไม่ก็ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้าง
ดิฉันต้องทำให้ทุกคนรู้ว่าชอบ Andrew จากนั้น ดิฉันก็เริ่มโพสต์ข้อความ เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เข้าเวบ PPS ตอน
ไหนที่เห็นคำวิจารณ์ที่ไม่ดี ดิฉันอยากจะจับคนที่โพสต์ลากมาตบซักสองที ทุกวันดิฉันต้องมาที่นี่ ไม่ได้ต้องการอะไรเลย เพียงแค่คิดจะฟังข่าวของเค้า ตอนนี้เค้าเป็นยังไง ทำอะไรอยู่
ดิฉันพบว่า ไม่ได้แค่ชอบแล้ว แต่ดูเหมือนรักเค้าเลยหละ ทำยังไงดี รู้สึกผิดต่อสามีตัวเอง เวลาฝันก็ฝันถึงเค้า ตอนนี้พูดได้ว่า ดิฉันไม่ได้แค่ชอบดาราแล้ว ดิฉันหลงใหลคนคนนั้นเลย
คิดตั้งหลายครั้งว่าอยากจะมาเมืองไทยมาพบเค้า ให้เค้ารู้ว่า มีคนคนหนึ่งที่คิดถึงเค้า รักเค้า
บางทีก็คิดว่า ไปหาเค้าที่บ้านขอเป็นคนใช้ก็หมดเรื่อง ไม่ได้เพื่ออะไร แค่คิดจะมองเค้า และบอกเค้าว่า คุณเยี่ยมมาก!!!
ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่เพื่อเค้า ทุกวันต้องดู Andrew ในเคหาสน์สีแดง ดูไปมากกว่าร้อยรอบ
ทำไงดี ดิฉันอยากจะกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิม ชีวิตแบบนี้เหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน+++++++++++++


*PPS เป็นเวบจีนสำหรับดูหนังละคร การแสดง การ์ตูน มีเกมส์ และโพสต์ข้อความได้
** จริงๆเค้าเขียนชื่อดาราด้วย แต่ขออนุญาตไม่ลงไว้นะคะ ป้องกันดราม่า
Credit: Thanks a lot to 112.116.74.* 3600楼 and 茶韵芳菲
Baidu.com


จากคุณ : LehXin

tieba.baidu.com
小米你现在快达到那目标了!呵呵~~俺自己之前也是个潜水族,现​在整天抛头露脸的~~~在此俺呼吁下,请潜水的稀饭Andrew​的童鞋们积极的冒泡吧!积极的参与我们,


I am here to look for a psychiatrist. Help me.
Prognosis: Lethally poisoned.
I'd like to start with the cause of this symptom.
I am a 28 year old woman. I have been living independently with a good looking husband of mine (10 out of 10 people who saw my husband would tell me that he's good looking). I have a beautiful daughter. Myself is ordinarily looking woman.
My husband is a barber. He owns the business and it's going well. I have a shoe store. My business is going okay.
So, I do have time to be on the internet. Normally I don't like chatting with anybody. My online time is mostly spent watching darmas in PPS web, play simplistic games. I am impatient. I often fast forward all the time.
I have watched quite a few dramas, never crazy about anyone because
1. I'm getting old.
2. Even when I was younger/a student, I thought watching is just for killing time. So I never was crazy about anyone regardless of how famous he / she was. I only liked Liang Chow Wei because I thought he was good at acting.

My time was spent like this. One day I went in to PPS and found a drama called Red Mansion. The reason why I was interested it it because the time was like a Chuan-Yow drama. At first, there were only four episodes of this, I was watching it and playing games at the same time. I didn't give it much attention.
I got to watch EP 5 and started to feel that the lead actor was very good. I watched many dramas and can tell who has the skill.
EP 6, I watched it more intently.
While watching, my heart skipped a beat like I was falling in love.
I felt that the lead actor was so good so I fell in the trap.
After that, I looked for more information about him. Everybody says he's very good. I read about him and was very proud. I like him because he's very good actor not because he's good looking.After watching Red Mansion, I became his captive completely.
I had to watch it repeatedly. (normally no matter how much I like a drama, I never watch it twice). I had to watch his every single move, the scripts and every hidden meaning. I can't help but saying that he's so good at it. I tried to think if any other Thai actors (even if others say that the other actors are very good) being Ruj, they would not be able to do as good as him.
Dr Ruj has to be Andrew.
I told my husband. I don't love you anymore. I fell in love with someone. His name is Andrew.
After that I got to watch Tangpan Kammathep, he was in a different role. He interpreted the role so well.
I can help but respect him. I have decided to do something for him (or for me)
I must do something to let the world know I like Andrew.
I started posting on PPS. after many years of watching lakorns via PPS.
Whenever I saw a negative post, I wanted to drag that person out and slap him/her a few times.
Everyday I am here I don't hope much. I only want to hear his news. How's he' doing? What is he doing?
I found myself falling in love with him,not just liking him.
What am I supposed to do? I feel guilty to my husband.
I don't just like an actor. I love him and crazy about him.
I have thought so many times that I want to come to Thailand to see him so he would know there's one person who l always think of him and love him.
Sometimes I thought maybe I should just show up at his house and beg to be his maid just so I can say you are sooo good.
I feel that I am here for him. Everyday I have to watch him in Red Mansion. (for a few hundred times now)
What should I do? I want to be living the same as I was. Living like this is so tiring.
--------------
From the translator from Chinese to Thai:
Actually she mentioned some actor names, but I didn't translate because I didn't want the message to be offensive to anyone.
PPS is a chinese website that has games, dramas and you may post comments.

เฮฮา...ประสาฉลวย ณ เคหาสน์คนรักแอนดริว @ Pantip


ฉลวย FC คือใคร
ฉลวย FC” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ฉลวย”  หรือ “หลวย” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนตัวของแฟนคลับหมอรุจ รุจิโรจน์ จากละครเคหาสน์สีแดง
ทุกวันที่ละครออนแอร์ บรรดาแฟนคลับคุณหมอรุจก็จะมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงในกระทู้รายงานสด Pantip เพื่อพูดคุย วิจารณ์ละคร และร่วมกรี๊ดคุณหมอกันอย่างสนุกสนานเฮฮา ในแต่ละวันกระทู้จะวิ่งฉิวแตกกระทู้กันแทบไม่ทันเลยทีเดียว  และในกระทู้หนึ่งได้มีคนเปรียบตัวเองเป็นเช่นดั่งพยาบาลฉลวย ที่ได้แต่แอบรักคุณหมอ โดยไม่ได้รับความรักตอบแทน จึงทำได้เพียงคอยปรนนิบัติดูแล และแอบดมเสื้อกาวน์ในยามคุณหมอเผลอเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่นั้นมาแฟนคลับคุณหมอรุจก็เรียกแทนตัวเองว่าฉลวยมาโดยตลอด หลังจากละครได้จบลง บรรดาฉลวยทั้งหลายก็ได้ติดตามมาเป็นแฟนคลับของแอนดริว หรือที่ฉลวยเรียกกันว่าบอสขราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สาวฉลวยทั้งหลายนอกจากจะมีความจงรักภักดีต่อคุณหมอเป็นเลิศแล้ว ยัง
มีคุณสมบัติพิเศษอีกคือ มีความฮา ความหื่นโดยไม่น้อยหน้ากัน แต่ใน
ความฮา และหื่นนั้นพวกเธอได้เอาความสามารถประจำกายในหลายๆด้าน
ทั้งด้านการใช้ภาษา การแต่งกลอน การวิจารณ์ละคร ฯลฯ เอามาประยุกต์
ใช้กับความหื่นฮาได้อย่างน่ารักน่าชังจริงๆ  เรามาดูกันดีกว่าว่าฉลวยทั้ง
หลายฮาและหื่นกันอย่างไร เชิญติดตามอ่านกันได้แล้วคร๊าบบบบ

ฉลวย FC ทั้งหลาย...พวกเรามาแอบเขียนจดหมาย...ถึงหมอรุจกันเถอะ

ถึง ...คุณหมอรุจ  รุจิโรจน์

คุณหมอรุจคะ ตั้งแต่วันแรกที่ดิฉันพบคุณหมอ ราวๆ สาม หรือสี่อาทิตย์ก่อนย้อนไปเห็นจะได้ ครั้งแรกวันนั้นที่บางปูค่ะ คุณหมอไปยืน เดิน นั่ง เว้นแต่ยังไม่นอน เอ้อละเหอลอยชายด้วยมาดผู้ดีที่ถือศักดินาอยู่เต็มขั้น คุณหมอดูสมาร์ท สำรวย ชั้นสูงในเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ และดูเย่อหยิ่ง ถือตัว หัวสูงมากนักในกิริยาท่าทาง หรือแม้แต่ถ้อยวาจา ในสายตาดิฉันคุณหมอดูเป็นคนที่อยู่คนละโลกเดียวกันเลยทีเดียว  ทุกอิริยาบถที่ได้เห็นบ่งบอกถึงการถูกดัดทั้งภายนอก และภายในมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้วางตัวได้สมฐานะชาติตระกูลศักดินาผู้ยิ่งใหญ่

ดิฉันขอบอกตรงๆ ตรงนี้แหละว่า ภาพลักษณ์ภายนอกของคุณหมอในวันนั้น ช่างแปรผกผัน กับภาพชายในฝันของดิฉันเป็นร้อยโยชน์ (ผู้ชาย เท่ห์ๆ เถื่อนๆ แสนดี มีอุดมการณ์) แต่อย่างไรเสียเมื่อบุพเพท่านจะอุ้มสมเราซะอย่าง เพื่อให้ดิฉันได้หลงรักคุณหมออย่างหมดใจในวันนี้ ท่านจึงดลใจให้ดิฉันได้ยิน ถ้อยสนทนาระหว่างคุณหมอกับเด็กสาวน้อยคนนั้นด้วยเนื้อหาใจความที่บอกว่า

ขอให้รู้ไว้นะผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณว่า คุณยังเด็กยังมีเวลาเรียนรู้อีกมากว่าอย่าตัดสินใครแค่เพียงเห็น

คุณหมอขา ...ก็เพราะดิฉันหมั่นเพียรในการดูสิ่งที่คุณหมอเป็นมากกว่าแค่เพียงเห็นเหมือนที่คุณหมอว่าไว้ ...ดิฉันถึงได้เป็นบ้า เป็นหลังหลงรักผู้ชายแบบคุณหมออยู่อย่างนี้ไงคะ  สรรพคุณดิฉันจะไม่บรรยายอะไรมากมายไปกว่านี้อีกแล้ว คุณหมอเท่ห์ได้โล่ห์ในความเป็นสุภาพบุรุษ เถื่อนได้กลบในมิดชิดมากโดยวิธีการไซโคอำมหิต แสนดี และมีอุดมการณ์แบบจะหาใครเทียบได้ยากในพ.ศ.นี้  จดหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนมาพรรณนาถึงความดีงามที่คุณหมอมีหรอกนะคะ

ดิฉันจะเขียนมาถามว่าจะเป็นการรบกวนไหม ถ้าจะให้คุณหมอแสดงความรับผิดชอบต่อความรักของดิฉัน โดยการมาปรากฏตัวให้เห็นกันบ่อยๆ อย่างน้อยๆ ปีละครั้ง หรือสองปีครั้งก็ยังดีนะคะ คุณหมอจะอวตารมาในรูปแบบไหนก็ได้ ดิฉันรับได้เสมอ ...ขอแต่ว่าอย่าหายหัว เอ๊ย หายตัวเข้ากลีบเมฆไปนานๆ อีกเลยนะคะ เพราะดิฉันรักแล้ว ดิฉันก็คิดถึงค่ะ  และเมื่อคิดถึงมากๆ เข้ามันก็ทรมานแทบเป็นบ้าแบบนี้แหละ 
สุดท้ายนี้ดิฉันจะขอยึดมั่นในคำพูดของคุณหมออีกครั้ง ถ้าทุกอย่างไม่สมดังใจ ...ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ยังมีความหวังอยู่เสมอ อย่าเพิ่งหมดหวังครับและคงจะกลับไปเฝ้ารอเจ้าชายมัมมี่ที่เป็นของดิฉันจริงๆ  ที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนะเจ้าคะ 
ปล. ฝากขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นเคหาสน์สีแดงของคุณหมอด้วยนะเจ้าคะ ดิฉันมีความสุขมากๆ ทุกครั้งเมื่อได้เข้าไปสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในนั้น ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าเคหาสน์สีแดงสร้างจากความรักจริงๆ ของคนสร้าง ของคนทำงานทั้งข้างหน้า ข้างหลังเคหาสน์ เพราะความรักทำให้คนยิ้มได้  ดิฉันจึงไม่แปลกใจเลยที่ยิ้มได้ทุกครั้งเมื่อพบเห็นอะไรๆ ที่เกี่ยวพันกับเคหาสน์แห่งรักของคุณหมอค่ะ

ปล.2 จดหมายฉบับนี้ไม่มีเครื่องเพชรแนบมาด้วยนะเจ้าคะ  ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ชายแดนก็กำลังมีปัญหา แถมยังใกล้ช่วงเวลาเปิดเทอมด้วย  ดิฉันเห็นท่าจะไม่ดี ถ้าแนบมากับจดหมายก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย เลยเอาไปฝากไว้ที่โรงจำนำก่อนนะเจ้าคะ...

ด้วยอาลัยรัก และคิดถึง
จาก....ฉลวยเอฟซี บัตรคิวลำดับที่สุดท้ายปลายแถว...อิอิ  
จากคุณ : Miss perjer_123เห็นด้วยค่ะ ในเมื่อคุณหมอเหยียบย่ำจิตใจพวกเราโดยการเลือกแม่อารยาไปแล้ว
คุณหมอก็ควรจะแสดงความเอื้ออาทรต่อพวกเราชาวฉลวย fc บ้าง
หัวหน้าฉลวยแกก็เอาตัวรอดโดยการตะครุบหมอกิจจาไปแล้ว ทิ้งให้พวกเราโดดเดี่ยว
พวกเราจึงอยากจะขอร้องหมอรุจให้ออกมาปรากฎกายให้พวกเราเห็นบ่อยๆหน่อยเพื่อบำบัดความอยาก
หมอจะรับละครหรือจะจัดรายการคริสตจักรรวมใจ อะไรก็ได้ตามอัธยาศัยของหมอ
เราจะรอเสมอค่ะ
จากคุณ  : minnie lyn

หมอขา ไม่ขออะไรมากค่ะ รับละครเถอะ
ปีละเรื่องนะ ๆๆๆๆๆๆๆๆ พลีสสสสสสสสสสสสสสส
ตอนนี้หมอก็ย่าง 33 แล้ว (ใช่มะ)
ใกล้หมดเวลาพระเอกละครไทยแล้ว หมอจะมาหายหัวไป เอ๊ยหายตัวไปนานๆ
แบบนี้ไม่ได้นะ เห็นใจกันบ้างไรบ้าง
หรือถ้าเฮียจะทำงานผู้จัดของเฮียอีกอะ กรุณาแสดงเป็นพระเอกเองด้วย
เพื่อประหยัดงบค่าใช้จ่ายและสนองนี้ดดดดดดพวกเรา อิอิ

หมอขา คิดถึงอยากเห็นหน้าค่าตาหมอ บนนิตยสารอะไรก็ได้
โฆษณาก็ยังดี อีเว้นท์ได้มั๊ย โอ๊ยยยยย อะไรก็ได้
ขออย่างเดียว อย่ามุดลงรูไปนานๆ T^T
แอ๊กกกกกกกกกกกกกกกกกกกส์ ชั้นเพ้อมากไปเขิน
จากคุณ  : ปิงปองสกี้

หมอคะ ตัวและหัวใจของหมอที่ให้คุณน้อยไป อิชั้นพยายามจะทำใจ
งั้นอิชั้นขอแค่เงาก็ได้ค่ะ ได้โปรดส่งเงาหมอมาให้อิชั้นเถอะค่ะ
ก่อนที่ใจจะขาดออกจากร่างในคืนนี้ด้วยความคิดถึงหมออย่างสุดซึ้ง
จากคุณ  : Oh_hO-Gusso

คุณหมอรุจที่รักคะ
ก่อนอื่นอย่ารังเกียจคำว่าที่รักจากพวกเราเลยนะคะ แม้ว่าจะถือวิสาสะกริยาชั่วไปเล็กน้อยอาจเอื้อมเรียกว่าที่รัก
ได้โปรดอย่าเชิดคาง ปรายตาจิกใส่พวกเราเลยค่ะ
แค่พวกเราใคร่ร้องขอคุณอีกแรงหนึ่ง โปรดเถิดค่ะ ได้โปรดอย่าจากพวกเราไปไหนนานๆนัก
พวกเราสัญญาว่า เราจะไม่ตามติดดชีวิตหมอรุจ  จะไม่เหมือนที่คุณรุจตามติดชีวิตจอบหลอยคุณน้อยหรอกค่ะ
พวกเราจะเว้นระยะค่ะ พวกเราจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ  เราลงขันเป็นสมาชิกสหกรณ์เคหะปากน้ำแล้วค่ะ
นานๆที เราก็ขอโลมเลียมคุณรุจด้วยสายตา ขอดมเสื้อกาวน์ยามเผลอ 
แอบหยิบเสื้อกล้ามมานอนกอด  พยายามใส่ชุดสีแมทช์กว่าคุณน้อย
คุณหมอรุจอย่าไปไหนนานนะคะ
ไม่อย่างนั้น พวกเราคนใดคนหนึ่ง (อาจเป็น จขกทค่ะ เธอน่าจะยินดี) อาจจะต้องพลีชีพให้รถชนพิการ
เพื่อล่อคุณหมอกลับมารักษาให้พวกเราได้เห็นหน้ากันอีกครั้ง
โปรดเห็นแก่ เด็ก สตรี ชะนีชรา  ชาติ  ประชาชน และคนทุกข์ยากไร้หัวใจที่นี่ด้วยเถิดค่ะ
ดิฉันไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความอายอะไรแล้ว
กลับมาหาพวกเรานะคะ คุณหมอ
Please  Darling(ลอกยัยกะทกรกมา)
ฉลวยเอฟซีหมอรุจ หมายเลข 978
จากคุณ  : มายาทาสคุณหมอที่รัก
  เมื่อคุณหมอได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ขอให้รับรู้ว่าคุณหมอได้พรากเอาหัวใจและวิญญาณออกจากร่างของดิฉันอันเป็นสมาชิกตัวน้อยๆในฉลวย fc ไปแล้ว ด้วยการหายหัว เอ้ยหายหน้าไปจากวงสังคมที่เป็นโอกาสเดียวที่ดิฉันและพวกจะได้รับหยดน้ำทิพย์ประโลมจิตใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
หากคุณหมอจะกรุณาขอให้คุณหมอ ออกงานบ้าง ถ่ายภาพบ้าง เล่นละครชาตรีบ้าง
รักคุณหมอสุดหัวใจ
ฉลวย fc ตัวลำดับที่ ๑๐๒๒
จากคุณ  : สาวร้อยชั่ง

คุณ หมอรุจ คะ
ตอนนี้คนไข้คุณหมอ นั่งนับวัน เวลา เฝ้ารอ
เมื่อไหร่คุณหมอ จะออกตรวจอีกครั้งคะ

ได้โปรดหาเวลา ให้คนไข้ที่แสนจะระทมทุกข์อย่างพวกเราด้วย
ยามกินไมได้นอน ยามนอนไม่ได้กิน
พร่ำเพ้อ เฝ้ารอแต่คิดถึงหมอ
คนไข้ หมายเลข ๒๑๑๘๙
จากคุณ  : ก้าวย่าง (ก้าวย่าง)

ถึงคุณหมอรุจ

อิฉันอยากจะทราบว่าคุณหมอใส่เสื้อเบอร์อะไรคะ และชอบสีอะไรคะ
ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ เพียงแค่อิฉันได้เห็นคุณหมอใส่เสื้อ Ed Hardy ไปบริจาคโลหิตน่ะค่ะ ก็เลยอยากจะซื้อกลับไปฝาก อิอิ เอาใจกันหน่อย เผื่อคุณหมอจะรับเล่นละครมากกว่า 2 ปี 1 เรื่อง
ปล. ถ้าสามีอิฉันมีปัญหามาก ก็คงได้เลิกกัน แล้วหอบเอาแมวกลับไปฝากคุณหมอให้ช่วยเลี้ยงแล้วล่ะค่ะ 555
จากคนที่เคยสบตากับคุณหมอในลิฟท์เมื่อ 10 ปีก่อนน่ะค่ะ .....
จากคุณ  : ป้าตุ้ยกล้วยกวน

ถึงหมอรุจ
หลังจากรวบรวมความกล้าอยู่พักใหญ่ ดิฉันก็จับปากกาทอง ( writer want to  be)
ขึ้นมาเขียน let. หาหมอรุจ
ผลพวงจากการตกหลุมรักคุณหมอ ทำให้ดิฉันกลายร่าง จากสาวหน้าใส ( เข้าข้างตัวเอง)
มาเป็นอีป้ามหาภัย เฝ้าหน้าคอมพ์ ..เสิร์ชทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมอ
รูป  เรื่อง ข่าว   จนผมม้ายาวลงมาปิดลูกตา จะอ่าน หรือพิมพ์แต่ละที  ต้องเอามือทั้งสองข้างแหวก (  เวอร์ขนาดนี้  ถ้าหมอไม่ใจอ่อนให้รู้ไป)
หมอค๊ะ อย่าเข้าใจผิดว่าดิฉ้นเขียนมานี่ เพื่อขอความรักจากหมอ  เปล่าเลย เพราะดิฉันรู้ดี ขอไปก็เหลว  เมื่อเหลว ก็ไม่ขอ  ( ใจแกร่งปานหิน)
สิ่งที่ดิฉันจะขอคุณหมอ ก็คือ   อย่าหนีหน้าไปไหนอีก  ถ้าแสดงปีละสองเรื่องไม่ได้  จะแสดงปีละเรื่อง เรื่องละปีก็ไม่ว่ากัน    แค่นี้ละค๊ะ ที่ดิฉันต้องการ
เจอคุณป้าตุ้ยกล้วยกวนอีกแล้วนะค๊ะ ท่าดวงเราจะสมพงษ์กัน
จากคุณ  : turtle_cheesecake

คุณหมอคะ
หลังจากได้พบกับคุณหมอมาประมาณร่วมเดือน หนูประทับใจคุณหมอ ที่เก่ง มีอุดมการณ์ สมชื่อ หมอเทวดา(ตัวพ่อ) แถมหมอยังมีท่ามาตรฐานในการดูแลคนไข้ และบริการเสริมท่าป้อนยาที่ไม่เหมือนใคร ไม่นับรวมลายมือที่สวยอ่านง่าย ผิดมนุษย์ประเภทหมอ ทำให้หนูอยากเป็นคนไข้ของคุณหมอจริงๆ
หนูกะว่าจะดั้นด้นไปหาที่โรงพยาบาลกลาง แต่มีคนบอกว่าหมอเป็นหมอผ่าหัว โรคประสาทเพ้อคลั่งอย่างหนู หมอไม่รับ แถมตอนนี้หมออายุคงปาไปเฉียดร้อย ถึงหนูได้พบก็คงจำหมอไม่ได้อยู่ดี
จากคุณ  : LehXin

ถึง แอนดริวที่รัก
นึกโกรธที่รัก ตอนเล่นมงกุฏแสงจันทร์ บทเมาเหล้า แข็งทื่อ
จนอยากจะโดดล็อคคอ ลากมามอมเบียร์สักโหล แล้ว ปล้ำให้สาใจ (หื่นได้ที่ แฮ่ๆๆ)
แล้วยังบทอื่นๆอีก พี่ตู่ ทำที่รักของฉันเสียหายหลายแสน
มาถึงบ้านสีแดงของเรา ที่รักรับบทหมอรุจ ได้เนียนละออยิ่งนัก
ว่ากันว่าเหล่า ฉลวยแฟนคลับต่อคิวยาวไปถึงลันดั้น นั่นแน่ะ
ครั้งนี้ขอขอบคุณพี่ตู่และซ้อนุจ อย่างจริงใจ
เรารู้ว่าที่รักไม่ชอบทำร้ายจิตใจผู้หญิงที่มีความภักดีเป็นเลิศ
ขอได้โปรดกลับมาเยี่ยมเยียนอย่างน้อย ปีละครั้งนะที่รัก สองปีครั้งมันนานเกิ๊น
อย่าทำให้ฉลวย ต้องกลายเป็นขาวีนอย่างคุณน้องภคินี หรือ
แปลงร่าง เปล่งรังสีอำมหิต อย่างนังกะทกรกฝรั่ง นั่นนะคะ
เป็นคำขอร้องจากติ่งลึกสุดของหัวใจค่ะ
จาก ฉลวย FC หมายเลข ####38
จากคุณ  : รตีจันทร์

เรียนนายแพทย์ รุจ  รุจิโรจน์....ยอดดวงใจ
         คุณหมอรุจ รุจิโรจน์ผู้เกิดในตระกูลผู้ดี ได้ร่ำเรียนถึงเมืองนอกเมืองนา
เป็นแพทย์ผู้ช่วยชีวิต ดิฉันขอถามหมอสักนิดว่า หมอรุจคะ...
หมอจะรับผิดชอบหัวใจอันบอบบางของดิฉันยังไง หัวใจดวงนี้ที่ไม่มีใคร
(อันที่จริงอิชั้นเพิ่งเลิกรากับคุณประจักษ์ มหศักดิ์ เพราะตอนนี้พี่แกเข้าป่าไปซะแล้ว)
แล้วมาวันนึงดิฉันก็ประสบพบพักตร์หนุ่มแว่นรูปหล่อที่บางปู เขาเป็นคนใจดี
ที่พอมีหญิงสาวเป็นลมใส่ก็เข้าประคองตรวจอาการ อย่าทะนุถนอม
หมอรุจคะจุดนี้ดิฉันก็ไม่สบาย หน้ามืดวิงเวียนเป็นลมเพราะหลงรักหมอเหมือนกัน
แล้วทำไมหมอไม่ใยดีดิฉันเลย
         ไม่ว่าหมอจะปากร้าย พูดจาเสียดสีทิ่มแทงแค่ไหน ดิฉันก็ไม่เคยถือสา
ด้วยหน้าตาอันหล่อบาดใจของหมอพาลให้ดิฉันลืมคำร้ายกาจนั้นเสียสิ้น
ดิฉันเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวขอหมอ แม้หมอมีความรักให้หญิงอื่น
ที่แม่คนนั้นแสนปรี๊ดปร๊าดร้ายกาจ ซึ่งดิฉันไม่นิยมชมชอบเธอเลย 
แต่หากหมอรักเธอคนนั้นยามหมอเศ้ราดิฉันยังหม่นหมองเป็นเพื่อน
ด้วยไม่อยากเห็นใบหน้าเศร้าๆของหมอ พอหมอเปลี่ยนเป้าหมายใหม่
ที่ไม่ใช่ดิฉัน ดิฉันก็ไม่ว่าซ้ำยังเชียร์ให้สมหวังในรักกับแม่อารายาเด็กในปกครองของหมอ
ดิฉันคอยก่นด่าเด็กหนุ่มเพื่อนบ้านที่ชอบทำให้หมอสับสน ขุ่นมัว
หมอคะดิฉันแสนดีแสนประเสริฐปานนี้ ทำไมหมอไม่สนใจดิฉันบ้าง
          ดิฉันทั้งรักทั้งจริงใจกับหมอที่สุด หมอไม่ต้องรักดิฉันก็ได้
ขอเพียงหมออย่าหายไปจากสายตาดิฉันอีกได้ไหมคะ ดิฉันขอหมอแค่นี้
เพราะจนบัดนี้ดิฉันก็ยังเฝ้าดูหมออยู่ตามยูทูป ตลอดเวลามิรู้เบื่อ
หมอปรานีดิฉันสักนิด โผล่หน้าหล่อมาให้ดิฉันและผองเพื่อนผู้หลงรักในตัวหมอ
ได้ชุ่มชื่นหัวใจได้ไหมคะ นะ นะ น้าาาา ดิฉันขอร้อง
                                                     ด้วยรักจากใจ
                                 จาก  หญิงสาวผู้รักหมอยิ่งดวงใจ
ปล.ถ้าหมอจะอ้วกบ้างก็ไม่เป็นไร อิชั้นพิมพ์เอง พอทวนอ่านอีกที
คนอาร้ายยยช่างเพ้อเจ้อสุดประมาณ - -"
ปล2. ถึงจะเพ้อเจ้อ ก็เพ้อรักหมอนะจ๊ะ
จากคุณ  : felton

ถึงคุณหมอรุจ
นี่คือความรู้สึกจากใจจริงที่มีให้คุณหมอค่ะ
อาจจะผิดมนุษย์มนาไปสักนิดหากจะบอกว่า
ตั้งแต่ดิฉันแอบได้ยินคำด่าที่คุณหมอด่าแม่เสาวรจและคุณพระ ในวันนั้น
หัวใจดิฉันก็ตกหลุมรักคุณหมอมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

ดิฉันหลงรักคำด่าที่สุดแสนจะผู้ดีของคุณหมอจริงๆ มันช่างแสบเข้าไปถึงทรวง
ดิฉันตกหลุมรักผู้ชายปากร้ายแบบคุณหมอแบบถอนตัวไม่ขึ้น
ถึงวันนี้คุณหมอจะกลับไปบ้านรุจิโรจน์พร้อมแม่น้อยแล้วก็ตาม
แต่ถ้าคุณหมอได้อ่านจดหมายฉบับนี้ และยังมีความรับผิดชอบอยู่บ้างสักนิด
ขอความกรุณาช่วยกลับมารับผิดชอบความรู้สึกของดิฉัน ที่มันเวิ่นเว้อไม่มีสิ้นสุด
ดิฉันไม่ขออะไรมาก ด้วยไม่อยากรบกวนให้คุณหมอยุ่งยากใจไปมากกว่านี้
ขอแค่ 'ปีละเรื่อง' ก็พอนะคะคุณหมอ ปีละเรื่องให้ดิฉันและเพื่อนพ้องได้สมหวัง
อยากขอความกรุณาจากคุณหมอเพียงเท่านี้จริงๆ
รักคุณหมอเสมอ
จาก ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
จากคุณ  : panut++illi

คิกๆ แมวเป็นเพศผู้ แต่อยากเขียนมั่งครับ...ถึง ม๋อรุจ ณ ปากน้ำ

แมวบ่แม่นเกย์ แต่ชอบม๋อรุจง่ะเจ้า

ชอบที่ม๋อเป็นตัวอย่างที่ควรทำตาม ให้กับพระเอกในละครไทยอีกหลายๆเรื่องว่า พระเอกในละครไทย โดยเฉพาะในบทที่เป็นผู้มีความรู้ดี มีประสบการณ์เยอะ ไม่ควรจะจ๊าดง่าวจนเกินเหตุ โดนตัวอิจฉาหลอกแล้วหลอกอีก...

ชอบที่ในที่สุดคุณม๋อก็จริงใจกับความรู้สึกตัวเอง บอกรักนู๋น้อยจนคนดูนับบ่ถ้วนแล้วว่ากี่ครั้ง ยิ่งในคืนอวสาน แมวชอบที่ม๋อบอกนู๋น้อยประมาณว่า... เธอจะใช้ชั้นทำยังไงเธอถึงจะยอมกลับปากน้ำ ชั้นแม่มยอมทุกอย่าง ไม่เหลือมาด ไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรแล้ว... คิกๆ แต่ปลาดุก-ว่า นู๋น้อยเธอคงกะลังรู้สึกมันส์กะการ play hard to get เลยขอเล่นเกมนี้ต่ออีกสักระยะ ทั้งชาลี ทั้งเจ้าของไร่ใบยาดูด ทั้งม๋อรุจ โอ้ย! ของดีๆทั้งนั้น ใครว่านู๋น้อยอ่อนต่อโลก แมวว่าคนที่อ่อนต่อโลกคือนู๋เสามากก่า...
โดยรวมแล้ว แมวชอบที่ม๋อรุจเป็นเหมียนคนจริงๆ ที่มีเลือดเนื้อ มีจิตใจ มีอารมณ์รัก หึง อิจฉา โกรธ อคติ ฯลฯ ไม่ได้เป็นแค่พระเอกละคร
หึงและอิจฉา ที่ได้นู๋น้อยไปครอบครอง คอยทำม้าฮ้อ + อาหารฝรั่ง + สีซอให้ฟังก่อนนอน(เอ่! หรือสีซอเสร็จยังไม่ยอมนอนฟ่ะ...)
แมวน้อย ณ ประตูน้ำ (คิกๆ คุณม๋อ ทำเลเรา ลงท้ายด้วยน้ำเหมียนกัลง่ะ แมวหวังว่า สาวๆแถวประตูน้ำ จะมีแนวเดียวกะนู๋น้อยให้แมวครอบครองมั่งนะ อยากฟังเสียงซอง่ะ...)
จากคุณ  : แมวมึนส์ (tutorcat)

เอาบ้างในฐานะฉลวยfc เบอร์แรกๆ 555555
ถึง หมอรุจของอิชั้น ฮิฮิ
หมอขาตั้งแต่ได้สบตาหมอครั้งแรกที่บางปู อิชั้นก็ตัดสินใจว่า คงหลงรักผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
หลังจากนั้นหมอก็ทำให้อิชั้นยิ่งหลงรักหนักขึ้น หนักขึ้น จนต้องมาเป็นฉลวยfc แบบนี้
เพราะจะหาคนหล่อที่ฉลาด เท่ ปากร้ายใจดี ตอนเกลียดเขาก็แสดงออกว่าเกลี๊ยดดเกลียด
แต่พอรักเค้าแล้วก็บอกรักทุกสามนาที...ทำให้ฉลวยfc ต้องเสียหมอนไปหลายใบ
ตอนนี้คุณพยาบาลฉลวยก็ได้หมอกิจจาไปครอบครองเป็นของตัวเองไปแล้ว

แล้วฉลวยfc อย่างพวกเราล่ะคะ หมอจะปล่อยให้อดอยากปากแห้งไปนานแค่ไหนคะ
เพราะฉะนั้นเพื่อรับผิดชอบต่อพวกเรา หมอต้องโผล่หน้าหล่อๆ มาให้พวกเราได้แทะโลมกันบ่อยๆ นะคะ
ปล.รักสมาชิกบ้านรุจิโรจน์ทุกคนค่ะ รวมทั้งยัยคุณน้อยศัตรูหัวใจด้วย 
จาก ฉลวยfc หมายเลขพิเศษ
จากคุณ  : Sharppy

ถึงหมอรุจที่คิดถึง
แม้นว่าระหว่างนี้ คุณหมอจะปลีกวิเวกอีกครั้ง
แต่ดิฉันก็ยังไม่ปันใจไปให้ชายใด
ไม่ว่าจะติ๊ก เคน โดม หรือณเดชน์
ขอให้คุณหมอจงรู้ไว้
ว่าคนไข้คนนี้ ยังมั่นคงต่อรักที่ได้มอบให้คุณหมอเสมอ
เหล่าฉลวย fc เจอกันอีกครั้ง เมื่อคุณหมออยากเจอพวกเรา
ป.ล.ระหว่างพิมพ์ น้ำตาตกเปื้อนแป้นคีย์บอร์ดด้วยความเศร้า
จากคุณ  : ใบนท

เรียน คุณหมอรุจ ที่(รักมากกว่า)เคารพ
ดิฉันใคร่ขออนุญาตเรียนถามคุณหมอดังนี้ค่ะ
คุณหมอใช้น้ำอบน้ำปรุงยี่ห้ออันใดกันคะ
เพียงแค่ได้ดอมดม (เสื้อ) คุณหมอแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
กลิ่นของคุณหมอถึงได้ตรึงตาตรึงใจดิฉันยิ่งนัก
ดิฉันจะรอคำตอบจากคุณหมอนะคะ
เพื่อที่ดิฉันจะได้จัดหาให้คุณหมอกิจจาได้ใช้ในโอกาสต่อไปค่ะ
ด้วยความเคารพ(รัก)อย่างสูง
ฉลวยเองค่ะ
จากคุณ  : ต้มยำเห็ด

ถึงคุณหมอรุจที่รัก
เมื่อละครจบแล้ว ดิชั้นก็ไม่ได้มีโอกาสพบคุณหมออีก ไม่ได้เห็นคุณหมอเป็น stalker ติดตามไปแอบดูคุณน้อยได้ทุกที่ ทั้งที่ไปกับชาลีและภาคินัย (ทำไมถึงตามไปดูได้เก่งขนาดนั้นคะ) ขนาดในวัดยังตามไปดูได้ ไม่ได้เห็นคุณหมอใส่เสื้อผ้าสีแมทช์กับคุณน้อย ไม่ได้เห็นคุณหมอเหวี่ยงใส่ยัยกะทกรก ไม่ได้เห็น....fc ของคุณหมอแสดงอาการหื่นผ่านกระทู้
สุดท้ายนี้ อยากจะบอกว่าคิดถึงมากค่ะ
ฉลวย fc
จากคุณ  : ++nadda++

ถึง คุณแอนดริว
ดิฉันก็อดเขียนไม่ได้จริง ๆ ค่ะ ปกติ ไม่ติดละครเยี่ยงนี้นานนักหนาแล้ว
ล่าสุดก็มงกุฎแสงจันทร์  ก็ดูไปงั้น ๆ แหละค่ะ ได้เห็นคุณเล่นก็เท่านั้น 
แต่เหตุบังเอิญ ดิฉัน หลงไหลได้ปลื้ม กับทางแนวพีเรียด แบบไทยค่ะ
ชอบเรื่องนี้มากเช่นกัน แต่ช่วงแรก มีเหตุให้ดูย้อนหลังบ่อย เพราะไม่มีเวลา
อีกอย่างพ่อสามีตัวดีก็มิชอบ ดูละครเลย ค่อนแคะมาตลอด แต่ดิฉันก็อดทน
แลตอกกลับเข้าให้ว่า ความสุขเล็ก ๆ น้อย ให้บางซิจ๊ะ อายุก็ปูนนี้แล้ว
ไยจะมามัวแต่แลดูกันเอง ล่ะค่ะ

ดิฉันชอบแนวทาง การแสดงของคุณค่ะ มีเสน่ห์ ชอบมากถึงมากที่สุด
มาชอบมาก็ตอนเรื่องธรณีนี้นี่ใครครอง กับ รักเกิดในตลาดสด มังค่ะ
คนนิยมชมชอบคุณก็เยอะ แต่ผลงานก็ออกมาน้อยจัง คุณพิถีพิถันในการ
เลือกบท  มีโลกส่วนตัวสูง  เก็บตัวเงียบ ไม่ค่อยมีข่าว
คิดอยู่นานค่ะ อ่านอย่างมิเคยได้โพสท์เลยสำหรับห้องนี้ นี่เป็นเป็นครั้งแรกค่ะ 
อยากบอกว่าคิดถึง และเพิ่งเข้าใจว่า FC หรือ แฟนคลับ เป็นเยียงนี้ นี่เอง 
ปล.1 อย่าปล่อยให้ FC รอนานน่ะค่ะ รักแท้รอได้  แต่กลัวจะไม่อยู่รอไม่ไหวซิค่ะ
ปล.2 ขอบคุณคุณตู่ และทีมงานทุกท่าน สร้างสรรค์ผลงานดีเยี่ยงนี้อีกน่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
จากคุณ  : แมงปอปีกบาง

เรียนหมอรุจที่รัก
เนื่องจากดิฉันได้ประสบพบหน้าคุณหมอเมื่อครั้งต้นเมษาจวบจนสิ้นเมษามาถึงต้นพฤษภาอีกหนึ่งวัน ทำให้หัวใจดิฉันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจวบจนถึงวันนี้ หัวใจยังถวิลหาคุณหมออยู่ร่ำไป อยากจะให้คุณหมอที่รักออกจากเคหาสน์สถานมาปรากฎตัวต่อดิฉันและฉลวยเอฟซีอีกหลายคราว จะแสดงละครภาพยนต์อีกครั้งสิบๆเรื่อง รึจะเป็นฉายภาพตามนิตยสาร ออกทอล์กโชว์ รึอะไรก็ตามแต่ที่หมอรุจจะกรุณา เพราะหัวใจเฝ้าเพ้อถึงคุณหมอทุกคราไป
สุดท้ายอยากแจ้งแก่คุณหมอที่รักว่า รอคอยอยู่ทุกลมหายใจ
จาก..........แอบรักแอบคิดถึง
จากคุณ  : พร่ำเพ้อถึงคนรัก (พึ่งพา)

ถึง...หมอรุจยอดดวงใจ
    เนื่องด้วยดิชั้นมีความประสงค์  อยากเห็นคุณหมอผ่านทางเครื่องรับโทรทัศน์ ได้บ่อยครั้งกว่านี้ นั้นจะได้หรือไม่ อย่างไร!!!???
    ดิชั้นต้องทำเช่นไรดี  กรุณาช่วยอนุเคราะห์ บอกเล่าเก้าสิบมาเถิดค่ะ  คุณหมอมาทำให้รัก แล้วก็จากไปครั้งละนานๆ  อย่าใจร้ายนักเลยค่ะ
   ดิชั้นขอจบจดหมายไว้เพียงเท่านี้ก่อน  หวังว่าคุณหมอ คงจะได้อ่านเพื่อพิจารณาสิ่งที่พวกเราพร่ำเพ้อไปนะคะ
                                                      ด้วยความรักและคิดถึงอย่างแรงจริงๆ
จากคุณ  : หนิง สมุทรสาคร

ถึง ...ฉลวย FC ทุกท่าน
..ดิฉันฉลวยเอฟซีปลายแถว มีความยินดี ...ปลาบปลื้มเป็นที่สุดที่ได้รับรู้ถึงชะตากรรมที่พวกเรามีร่วมกัน ...ที่เขาว่ากันว่า คนธาตุ(ทาส)เดียวกันจะไหลเข้าหากัน และรวมกันได้ง่ายอันนี้ท่าจะจริงนะคะ ...เพราะอดีตชาติของฉลวยเอฟซีอย่างพวกเราคงจะหนีไม่พ้นการเป็นจิตวิญญาณของทาสรักสฟริงค์แห่งเจ้าชายมัมมี่เมื่อพันปีที่แล้วเป็นแน่ค่ะ ...
สุดท้ายนี้แม้ปลายทางแห่งปารถนาของพวกเราจะสมหวังในห้วงเวลาไหนก็ตาม จะช้า หรือเร็ว จะใกล้ หรือไกล...ฉลวยเอฟซีคนนี้ ขอให้ฉลวยทุกคนแน่ใจได้อย่างนางหงส์แห่งแอนฟิลด์เมืองผู้ดีที่คุณหมอเธอไปร่ำเรียนมาว่า You'll never walk alone ...เพราะถึงหงส์จะปีกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่า ...แต่หงส์ก็ยังคงมีเสน่ห์ของเป็นหงส์อยู่วันยังค่ำ...ขอฉลวยทุกคนจงรอคอยเจ้าชายมัมมี่ ด้วยความอึด อดทน จงเข้มแข็งและมีเกียรติอยู่เสมอในการตกเป็นทาสรักของคุณหมอ...อย่าให้มนต์ดำต่างๆ เข้าครอบงำได้เป็นอันขาด...สู้ต่อไปฉลวย...(หมอตรูอยู่ไหน) 555
ปล ..ถึงฉลวยจะรักแค่แอบๆ ...แต่ฉลวยก็มีเพื่อนร่วมอุดมดารณ์นะคะ ...คุณหมออย่าได้ดูเบา ดูแคลน หรือแค่ดูเฉยๆ นะ ...รีบกลับมาไวๆ ให้หายคิดถึงด้วย ...อิอิ
ปล.2 ข้าน้อยขอคาราวะจิตเพลงยาวของคุณมายาทาสด้วยน้ำอุทัยทิพย์หนึ่งจอก...ซ๊วปๆๆ
ปล.3 เขิลจริง เขิลจัง จดหมายรักของฉลวยมันขึ้นไปยู่ข้างบนได้ยังไง จง ...ลงมาๆๆๆ ...
ด้วยไมตรีรัก ...สมัครสมานจิต...เพื่อชิตหัวใจเจ้าชายมัมมี่ยอดรัก...

จาก...ฉลวยปลายแถว ...อยู่ห้องเช่าตรงตึกหัวมุมหน้าซอยปากน้ำทางเข้าเคหาสน์สีแดง...
จากคุณ  : Miss perjer_123

ถึง คุณหมอรุจคะ
คุณหมอคะ  ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิฉันนอนไม่ค่อยจะหลับกระส่ายกระสับ
คิดด้วยความเศร้าใจว่าจะไม่ได้พบหน้าคุณหมออีก (นาน) สงสัยจะเป็นโรคไข้ใจ โรคนี้ในตำราการแพทย์ไม่มีรักษา
แต่โรคไข้ใจที่เกิดจากการอยากพบอยากเห็นหน้าหล่อๆ ของคุณหมอ รักษาไม่อยากดอกคะ
เพียงแค่คุณหมอจะกรุณาไม่หายศีรษะไปไหนนานๆ จนเกินไป คัมแบ๊กทูมีกลับมาหาเหล่าฉลวย FC ที่เฝ้ารอด้วยใจจดจ่อ อย่างน้อยสักปีละครั้งสองครั้งก็ยังดี พอได้เป็นยาใจให้แก่คนที่เฝ้ารอด้วยความคะนึงหา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วยคะ จักขอบคุณยิ่ง
ด้วยรักและคิดถึงมากๆ
ปล. เขียนเองยังอายตัวเองเลยคะ ว่าช่างกล้า ถ้าคุณหมอได้อ่านแล้วจะปวดมวนท้องอยากจะขย้อนบ้าง อิฉันก็เข้าใจคะ
จากคุณ  : joyey6217

อุ๊ยตาย!  ว๊ายกรี๊ด!  หลังจากเมื่อวานตอนดึกได้แอบ (คุณสามี) เขียนจดหมายรักถึง
หมอรุจ(ดริว)   ดิฉันก็ได้พบกับหมอรุจ  ดีใจม๊ากกก  เราได้นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
หัวใจดิฉันก็ เต้น ตึกตั๊ก  คิดแต่ว่าจะคุยอะไรดีนะ  ทำไมโชคดีอย่างนี้  ดิฉันคิดว่า
โอกาสอย่างนี้มีไม่บ่อยนัก  เราจะทำยังไงดีให้ช่วงเวลานี้มีคุณค่าที่สุด  ก็ตัดสินใจ
พูดกับคุณหมอ(ดริว)ว่า  ขออะไรคุณหมอ (ดริว) 2 ข้อนะคะ
1  อย่าหายไปนาน ๆ ๆ เลย  เป็นแฟนคลับแอนดริวต้องอดทนจริง ๆ ๆ
2 ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะคะ  จะต้องเอาไปลงที่พันทิบให้ได้  รับรองว่า ต้องมี
คนอิจฉาแน่ ๆ เลย   คุณหมอไม่พูดอะไรสักคำ ได้แต่ยิ้ม ยิ้ม  ยิ้ม 
     แต่แล้วก็ได้ยินเสียงของสามีว่า  ที่รัก ๆ ๆ ตื่นเถอะ เช้าแล้ว เธอไม่ไปทำงาน
หรือ  คุณหมอก็หายวับ ไปกับตา  อยากจะกรี๊ดๆ   ๆ  ให้ดัง ๆ ทำไมถึงเป็นเพียงแค่
ความฝัน  แล้วก็หันไปมองคนข้าง ๆ ๆ ตา ขวาง  ๆ  ๆ ถามเค้าว่า  ปลุกฉันทำมัยยยยยยย เช้านี้ไม่ต้องกินอาหารเช้านะ  โกรธ!
   ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นได้มากขนาดนี้   คุณหมอขา   กลับมาเร็ว ๆ นะคะ
เอาน๊ะ  ถึงจะเป็นแค่ความฝัน  แต่ก็ฝันดีล่ะ  ได้เจอ คุณหมอด้วย  ปลื้ม
ปล. อ่านห้องนี้ มาหลายปี  ไม่เคยเขียนข้อความ ครั้งแรกถามว่าคุณกบ หายไปไหน  และห้องรัชดาเรื่องสาว 16  คุณหมอรุจ เป็นคนแรกที่ทำให้เราใจแต่นะเนี้ย!
จากคุณ  : werder

เอ่อ ฝากข้อความสั้นๆถึงคุณหมอแล้วกันนะคะ ยาวกว่านี้ประเดี๋ยวคุณหมอจะเวียนหัว ตาลาย พานจะเป็นลมไป อิอิ
"อิฉันตามใจคุณหมอนะคะ แต่คุณหมออย่าตามใจตัวเองนานนักนะคะ ฉลวย FC อย่างอิฉันพานจะเฉาตายพอดีนะค่ะ
ช่วยแว๊บๆๆ มาให้เจอะกันบนจอปีละครั้งก็ยังดี ฉลวยไม่โลภมากคะ"
จาก.....รักคุณหมอรุจน้อยๆๆ ทีละหน่อย แต่รักน๊านนนน นานนนน
จากคุณ  : McCutest

เขียนไม่ค่อยเก่ง....แต่...รักหมดใจ
และมีคำเดียวสั้นๆที่อยากบอก ..รักค่ะ..คริๆ(หัดหัวเราะค่อยๆค่ะ)
จากคุณ  : เจ้าของหมาเลี้ยงยาก

                                                                              หัดหัวเราะค่อยๆค่ะ ^^

All above messages have made me laugh sooo  hard .
They all express what I'm thinking and really want to write to Andrew.

Andrew ka , you need to know that you're  wanted , needed and loved.
We all love you , miss you , please let us see your good looking face on screen once in a short while .
Don't disappear for long time again naka ...
Be your fan forever ^^
จากคุณ  : High Flyer (AngelKung)

สวัสดีค่ะคุณหมอรุจ
ขอแนะนำตัวก่อน ดิฉันฉลวย fc ไร้อันดับ มารายงานตัวแล้วค่ะ
ก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความจริงใจกับคุณหมอ ด้วยการบอกความจริงว่าดิฉันไม่ได้เป็น fc ของคุณหมอรุจเพียงคนเดียว  ย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วที่ดิฉันได้เริ่มมาดูละครไทย ดิฉันได้เผลอใจเป็น fc ของบุคคลมากมาย ทั้งพี่อาทิจ พี่อาร์ม ชรัณ คุณไตรภพ จอร์จ ภัทร ภาสกร ทีฑายุ คุณกฤษณ์ (จุ๊บๆ) และหมวดเจ๋ง (จุ๊บๆๆ คนนี้รักมากสุด) ดิฉันทราบว่าคุณหมอเป็นคนใจดี ใจกว้าง คงไม่ปิดกั้นให้ใครๆ เป็น fc ของคุณหมอคนเดียวใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ดิฉันสบายใจขึ้นมากหลังจากมาอ่านที่เพื่อนฉลวยในพันสมาคมคุยกันว่าบุคคลที่ดิฉันเอ่ยนามมาเป็นร่างอวตารของคุณหมอทั้งสิ้น ดิฉันดีใจจริงๆที่ทราบเช่นนี้ค่ะ
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดิฉันขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันค่ะ
วันนี้ที่ดิฉันต้องเขียนจดหมายมารบกวนคุณหมอก็เนื่องจากว่าดิฉันได้รับความเดือดร้อนอย่างมากๆๆๆๆ ค่ะ คุณหมอทราบหรือเปล่าคะว่าดิฉัน...ดิฉัน...ดิฉันแย่งรับบัตรคิวไม่ทันค่าาาาาาาาาาา ฮือๆๆๆ T_T  คุณหมอเห็นหรือเปล่าคะ ดิฉันยังเป็นฉลวยไร้อันดับอยู่เลย  ถึงแม้บรรดาฉลวยทั้งหลายของคุณหมอจะเป็นกุลสตรีไทยที่ดีงาม จิตใจดี มีอารมณ์ขัน แต่เรื่องการเข้าคิวนี่ไม่มีใครยอมใครค่ะ ไม่มีการเห็นแก่เด็ก สตรี และคนชรากันแล้วค่ะงานนี้ แล้วคุณหมอก็สองปีสามปีจะออกตรวจทีนึง คนไข้ก็ไม่ลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวัน จนตอนนี้คิวยาวไปถึงลันดั้นแล้ว ดิฉันก็ไม่มีปัญญาตีตั๋วไปต่อแถวถึงนั่นซะด้วย ครั้นจะฝากเพื่อนฉลวยที่เมืองผู้ดีต่อคิวแทน เค้าก็ยังเอาตัวเองไม่รอด
ดังนั้น ดิฉันจึงใคร่ขอความเมตตาจากคุณหมอช่วยออกตรวจให้ถี่กว่าเดิมเถิดค่ะอย่างน้อยปีละหนก็ยังดี ดิฉันขอแค่นี้จริงๆ ก่อนที่ดิฉันจะมีอาการหนักมากไปกว่านี้ค่ะ

ด้วยรักและชื่นชมคุณหมอจากใจจริง
จาก ฉลวย fc ไร้อันดับ
ปล. คุณหมอคะ จดหมายฉบับนี้ดิฉันเขียนขึ้นมาด้วยความฮา (แต่มาจากใจจริง) มิได้มีเจตนาจะกดดันคุณหมอแต่ประการใดนะคะ ดิฉันทราบดีว่าคุณหมอเป็นคนมีอุดมการณ์  ดิฉันเชื่อในวิจารณญาณในการรับงานของคุณหมอค่ะ ยังไงดิฉันก็จะรอร้อรอ แต่ว่าเอ่อ...อย่าให้รอนานก็จะดีค่ะ คริคริคริ (หัวเราะเบาๆ)
จากคุณ  : ฉลวยไร้อันดับ (Aum DR Blue)

ที่มา
กลอนหื่นๆ จากฉลวย ณ เคหาสน์คนรักแอนดริว @ พันทิป
ท่านบอสขา ฉลวยมา ขอร้องเพิ่ม                              อย่าได้เริ่ม หายไป ไหนเลยหนา
ท่านเจ้าบ้าน หายไปที กี่เพลา                                    หลวยหลวยขา ช่วยจับ นับวันรอ
หลวยคนนี้ หลวยคนนั้น หลวยคนโน้น                      ต่างตะโกน ว่ารักดริว หวิวแว่วหา
ท่านเจ้าบ้าน ใยใจดำ ไม่นำพา                               หลวยนั้นหนา ต้องทำไง ให้ได้คืน
โอ้แอนดริว ชาลี พี่เกร้กสัน                                     อย่าหุนหัน ตัดสวาท ขาดเลยหนา
หลวยคนนี้ คงเศร้า เหงาอุรา                                      เพราะพี่มา แล้วก็ไป ใจหักครืน
เขาทั้งหลาย ว่าตัวพี่ นี้ตัวพ่อ                                     ไม่ต้องหงอ ให้เขา เราไม่สน
ท่านเป็นไง ต้องเป็นงั้น มันต้องชน                            ให้ทุกคน ได้รู้....กรูแอนดริว
จากคุณ  : Sharppy
ขอส่งรอยยิ้มให้ในวันศุกร์             หลวยที่ทุกข์ขมขื่นจะได้หาย
มีกำลังวังชาให้ตะกาย                  เพื่อตามรอยแอนดริวกันต่อไป
จากคุณ : มังกรบินจอมซน..กับคนช่างฝัน
หากแม้นได้ประสพพบหน้า             คงถลาเข้าประชิดติดใกล้

ขอเพียงได้ดอมดมกลิ่นกาย             ข้าก็พร้อมยอมตายเพื่อนาย(แอน)ดริว..
.....เขินจัง...
จากคุณ  : just a day dreamerบอสขากิริยาหลวยที่บอสเห็น                         มิได้เป็นดั่งภาพที่คาดหวัง

อยากจะบอกว่ารักและคิดถึง            คงจะซึ้งยิ่งกว่าถ้าได้เห็น
บอสขาตัวเป็นเป็น                             แค่มาเม้นท์ก้อชื่นใจหลวยแล้วเอย
จากคุณ  : มังกรบินจอมซน..กับคนช่างฝัน
หากแม้นแค่มาหลอกให้หลงรัก       ข้า(หลวย)จะหักห้ามจิตมิคิดหลง
หากแม้นแค่มาหลอกให้หลงรัก                       ข้า(หลวย)จะหักห้ามจิตมิคิดหลงจะมาลา ไป ตจว. ก่อนห้อกลับ                         ไม่ลาลับ ลาไกล ให้ห่วงหา
เพราะวันนี้ ตื่นแต่เช้า เข้าบอร์ดมา                  ได้รู้ว่า คุณนายขา เธอน่าตี
เธอมาบอก ว่าคุณใคร เขาคนนั้น                    อยากอ่านกัน บทกลอน ของหลวยศรี
บอกเสร็จปุ๊บ เธอก็ปั๊บ หายทันที                      หลวยหลวยศรี ได้แต่กุม กลุ้มใจจัง
หากคนนั้น คือคนนี้ ที่เรารัก (อิอิ)                    หลวยหลวยจัก ทำไฉน ให้สุขี
เพื่อคนนั้น ให้ได้รู้ อยู่ในที                                ว่าหลวยศรี รักเธอ เสมอใจ
จากคุณ  : Sharppy


รักเธอแล้ว ได้แต่เศร้า เฝ้าแต่รัก                        ได้พบพักตร์ ทุกเช้าค่ำ พร่ำเพ้อหา
คุณไตรภพ คุณหมอรุจ กับอารยา                     ได้เห็นหน้า ผ่านยูทูป ก็ชื่นใจ
เคหาสน์นั่น ฉันก็ดู รอบที่ร้อย                             เปิดดูบ่อย จนจำได้ แม้ปิดเสียง
อีกทางผ่าน กามเทพ ไม่ลำเอียง                       ฉันเพียรดู เช้าเที่ยง แถมถึงเย็น
เมื่อไหร่นะ พ่อคุณถึง ออกจากถ้ำ                     ละครเก่า ดูซ้ำๆ ชักไม่ไหว
รับละคร(ใหม่) อีกสักเรื่อง จะเป็นไร                   นะพ่อคุณ หลวยใกล้ใจ จะขาดรอน
จากคุณ  : just a day dreamer


โอ้ว่าอนิจจาเหล่าฉลวย                                     ถึงคราม้วยของหัวใจไฉนหนอ

เพียรเปิดบ้านตั้งกระทู้ตั้งตารอ                        ก็เพียงล่อให้บอสปรากฏกาย
คุณ jd คุณกิ๊ก และ sharppy                             และยังมีอัวโซ มังกร อีกมายหลาย
เฝ้าแทะโลมโลมเลียไม่เพลียกาย                     ทุกเช้าค่ำบ่ายสายไม่เว้นวัน
อีกยังมีพี่ฟ้าคอยโพสรูป                    ให้หลวยอื่นได้สูบได้แซ่บกั๋น
มีพี่ติ๋วและหลวยซุ่มอีกมากครัน                     ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ติดหน้าจอ
ปล่อยใจไปตามกระแสของคนเพ้อ                 อยากพบเจอบอสบ้างที่อยากขอ
ตั้งสองปีสามปีปล่อยให้รอ                               โธ่ ! โอ้พ่ออย่าใจร้ายกับหลวยเลย
ถ้าบอสจ๋าแอบมาอ่านเม้นหลวยจริง               โปรดอย่านิ่งขอเถิดช่วยเฉลย
บอกหลวยหน่อยว่าบอสจ๋าไม่เฉยเมย           ขอบอสเอ่ยถ้อยวจีมีถึงกัน
จากคุณ  : ยิ้มอาย

ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก                        สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป                             แต่เมา(ดริว)ใจนี้ประจำทุกค่ำคืน
จาก...นิราศภูเขาทอง สุนทรภู่
แต่งเองไม่เป็น ก็ copy ของเค้ามาทั้งหมดซะเลย
จากคุณ  : ยัยตัวร้ายกับแมวตัวยุ่ง
เพียงพิศพักตร์ผ่องแผ้ว                     ของ"ดริว"
จากก่อนเราเคย"ชิล"                        อยู่บ้าน
กลับกลายบ่ทนเรียบร้อย                   อยู่     (ได้แฮ)
ใจบ่เคยอยู่เหย้า                                 ไต่เต้าติดตาม
จากคุณ  : Una tazza di Sangriaลมพัดพา ความสงสัย มาให้คิดเข้าเคหาสน์ แอนดริว ตอนดึกดึก                   สุดจะคึก ดึกดึก ไม่มีหลวย
จะเข้าหา บอสขรา ให้ระทวย                          แต่ก็ด้วย ความกลัว ตัวคุณนาย
คาดว่าคุณ-นายท่าน คงไม่นิ่ง                        ให้หลวยหญิง หลวยชาย ได้ใกล้เขา
ถึงแม้ดึก อย่างนี้ ก็ไม่เบา                                ให้เจดี คอยเฝ้า ทุกเช้าเย็น
หลวยชาร์ปปี้ ย่องมา หาดึกดื่น                       หวังได้ชื่น บอสขรา จาได้ไหม
แต่เอ๊ะ!! นั้น ดำดำ น่าสนใจ                               อ๋อแก๊งส์ใหม่ หลวยเมา เจ้าสุรา
 แล้วทำไม มานอน กองตรงนี้                           เจ้าเจดี หายไป ไหนแล้วหนา
อ๋ออ๋อนั้น นอนเมา เฝ้า(ขวด)สุรา                      ไม่สนใจ บอสขรา แล้วหรือไร
เฮ้ยยยเจดี เจดี ตื่นหรือไม่                                 ชาร์ปปี้ไป เข้าห้อง ของบอสขรา
ได้ง่ายง่าย อย่างนี้ มินำพา                               แน่หรือจ๊ะ แม่ต้นห้อง น้องเจดี
ชาร์ปปี้จะ เข้าห้อง...เข้าละน๊าาา                       บอสเจ้าขรา หลวยหะ...มะ...มาแว้วววว
เร่งถลา เข้าห้อง อย่างแนวแนว                        ไม่มีใคร รู้แกว แล้วซิเรา
เปิดห้องได้ ชาร์ปปี้ รี่ไปเตียง                            เหลืออีกเพียง นิดเดียว แล้วเชียวนา
เพราะเจดี ไม่อยู่ ไม่ต้องมา                               กลัวใครว่า ใครดุ เสร็จตรูซี (หุหุ...)
แต่ทันใด เสียงดัง ดั่งฟ้าผ่า                              นั้นใครมา เข้าห้อง ของบอสเขา
รีบหันไป ทันเห็น เป็นเงาเงา                             อ๊ายยยนั้นเจ้า มินนี่ มิใช่ ฤ
เจ้ามินนี่ มานี่ ได้ยังไง                                       แล้วทำไม อยู่ห้อง ของบอสขรา
มินนี่ตอบ หน้าเฉ้ยยยย...เฉยจริงนา               มินนี่มา แอบอยู่ สักครู่นึง
มินนี่ก็ หวังเอา เข้าประชิด                               จะพิชิต บอสขรา นะพี่เอ๋ย
แต่บอสขรา ไม่อยู่ ไม่รุ้เลย                               ทั้งห้องเลย ว่างเปล่า เหงาอุรา
    อ้าวววบอสขรา หายไป ที่ไหนหล่ะ              ชาร์ปปี้อุต-หาส์มา หาถึงนี่
แล้วต้องแอบ คุณนาย ได้ทั้งที                         ดูให้ดี หรือยัง ยันใต้เตียง
   มินนี่ตอบ หน้าตา ดูเฉยเฉย                           มินนี่เคย ดูแล้ว ไม่ต้องหา
ทั้งโต๊ะเตียง ตู้ไม้ ไม่ต้องมา                              คุณบอสขรา ไม่อยู่ ดูดีดี
    ชาร์ปปี้เศร้า ต้องก้าว-เท้าออกห้อง              มินนี่คล้อง ประตู ยังดูเฉย
มาวันนี้ ต้องฟาล์ว แล้วพี่เอย                            มินนี่เคย ฟาล์วบ่อย อย่าน้อยใจ
   วันพรุ่งนี้ ค่อยมา อีกนะพี่                               รอเจดี เมานอน ก่อนก็ได้
เข้าพรุ่งนี้ หรือมะรืน อาจชื่นใจ                         ได้เข้าไป เข้าห้อง เหมือนน้องเอย....
จากคุณ  : Sharppy


ตื่นมาเห็นกลอนหลวยชาร์ปปี้                        แสนสุขีsheนั้นต้องกินแห้ว
บอสขรานั้นฉลาดและรู้แนว                            เลยรีบแจวจากห้องเพราะกลัวเธอ
จากคุณ  : มังกรบินจอมซน..กับคนช่างฝัน

รักเธอแล้ว ได้แต่เศร้า เฝ้าแต่รัก                    มิวายถูก พวกพรรค(หลวย) คอยป้ายสี

หาว่าเมา ทิ้งงาน  ยัย JD                                ปลอยให้ชี(she) เข้าห้อง หวังปองนาย
เมื่อวานเขา ตั้งวง นั่งก้งเหล้า                           ได้ร่วมวง กับเขา ไม่ได้เถียง
แต่นายคะ นายยุติธรรม ไม่ลำเอียง                ที่หนูเดี๊ยง เพราะสรอทใคร ไม่หวังดี
กินน้ำส้ม ที่ไหน จะเมาพับ                             แค่หนูแกล้ง ทำเป็นหลับ หลอกหลวยศรี
คุณพี่ชาร์ป คุณมิน ผู้หมวดลี(เท็นเท็น10)      เผลอไม่ได้ เป็นต้องมี แว้บหานาย
เป็นไงหล่ะ แอบย่อง หาหมอรุจ                     เล่นของสูง เจอหยุด จากหลวยศรี(s)
ก็บอกแล้ว คนนี้ขอ ตั้งหลายที                  หมอรุจนี้ ของหลวยศรี ทุกๆคน(และทุกวัน)
ส่วนพี่ชาร์ป คุณมินนี่ ไม่รู้สึก                             ยังแอบนึก ว่านาย จะอยู่นี่
ขอโทษนะ รู้ซะมั่ง นี่ JD **                                  ส่งรหัส ให้นายหนี ไปเก็บตัว
เข้าห้องไป เจอเพียงแค่ ความว่างเปล่า            สาวสาวสาว ต้องผิดหวัง
แม้ JD ถ่ายท้อง หมดพลัง                                  ก็อย่าหวัง ได้เคลม บอสสมใจ...
**เกียรตินิยมเหรียญทองสาขานางต้นห้อง
จากคุณ  : just a day dreamer


รักเธอแล้ว ได้แต่เศร้า เฝ้าแต่รัก                       ไม่อาจหัก ห้ามใจ ให้ใหลหลง

แม้จะมี ฝาชี เป็นตัวตน                                     แต่ไม่สน จะเฝ้ารัก ภักดีเธอ

ติดตามข่าว ละคร และภาพถ่าย                      ไม่เคยหาย คิดถึง คะนึงหา

ดูวนเวียน ซ้ำซาก ตรากตรำตา                       โอ้บอสขา เมตตาหลวย ช่วยมีงาน

บทตบจูบ บทซึน บทตลก                                 บทขาโหด บทอะไร ก็ได้หนา

โปรดเห็นใจ คนคอย ให้บอสมา                      เป็นขวัญตา ของหลวย โปรดช่วยที

จากคุณ  : สาวร้อยชั่งรัก    เธอนั้นท่วมท้น       คณนา

จากคุณ  : Una tazza di Sangria
สักวา ว่าไว้ ในความหื่น
จากคุณ  : newbie in harem
จะนำความ เริงรื่น สู่ทุกที่
แทะนู่นนิด โลมนั่นหน่อย ค่อยสุนทรีย์
เร้าแรงโรจน์ ฤดี ให้เบิกบาน
ฟังเขาว่า บอสขา มิใคร่โปรด
การรุกโลด ล่วงล้ำ ก้ำเกินท่าน
ใครจะรู้ ท่านแอบมิด ปิดมานาน
บริวาร ยิ่งหื่นกัน ท่านยินดี
อันการแทะ โลมรัว ยั่วหยอกเย้า
โดนบ่อยเข้า ก็จะติด ไม่คิดหนี
ตอดด้วยคำ นำไปก่อน ให้เข้าที
ดูดีดี แล้วจึ่งย่อง เข้าห้องเอย
หากแม้นแค่มาหลอกให้หลงรัก                       ข้า(หลวย)จะหักห้ามจิตมิคิดหลง

เจ้ามีใจหรือไม่ให้ตามตรง                                 ข้าจะได้ปลอบปลงหัวใจเอย..
บ้านนี้มีดรีมทีมไว้คอยรับ                                 ค่อยค่อยปรับกลยุทธ์ไว้ฉุดบอส
อันไหนเป็นจุดบอด                                           จะค่อยค่อยตอดเรื่อยๆๆไป
แต่เห็นทีดรีมทีมต้องตายหมู่                           เพราะรู้อยู่ว่าหลีบอสอยู่ร่ำไป
บอสขาอาจไม่ถูกใจ                                            หมายหัวไว้ไอ้ดรีมทีม
จากคุณ  : มังกรบินจอมซน..กับคนช่างฝันก็เพราะรัก จึงตามคิด คิดแต่รัก

ใครอื่นจัก เปลี่ยนแปร หาแคร์ไม่
ก็เพราะรัก จึ่งพรอดพร่ำ รำพันไป
ยอดยาใจ อย่าได้ เป็นกังวล
ก็เพราะรัก อาจมีคิด ไม่ผิดนัก
แต่มิอาจ หาญหักใจ ได้สักหน
ก็เพราะรัก จึ่งรักไป ไม่กังวล
ไม่ควรหม่น หมองใจนัก เพราะรักเอย
จากคุณ  : newbie in harem


เพียรเปิดบ้านตั้งกระทู้ตั้งตารอ                        ก็เพียงล่อให้บอสปรากฏกาย
คุณ jd คุณกิ๊ก และ sharppy                             และยังมีอัวโซ มังกร อีกมายหลาย
เฝ้าแทะโลมโลมเลียไม่เพลียกาย                     ทุกเช้าค่ำบ่ายสายไม่เว้นวัน
อีกยังมีพี่ฟ้าคอยโพสรูป                                 ให้หลวยอื่นได้สูบได้แซ่บกั๋น
มีพี่ติ๋วและหลวยซุ่มอีกมากครัน                     ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ติดหน้าจอ
ปล่อยใจไปตามกระแสของคนเพ้อ                 อยากพบเจอบอสบ้างที่อยากขอ
ตั้งสองปีสามปีปล่อยให้รอ                               โธ่ ! โอ้พ่ออย่าใจร้ายกับหลวยเลย
ถ้าบอสจ๋าแอบมาอ่านเม้นหลวยจริง               โปรดอย่านิ่งขอเถิดช่วยเฉลย
บอกหลวยหน่อยว่าบอสจ๋าไม่เฉยเมย           ขอบอสเอ่ยถ้อยวจีมีถึงกัน
จากคุณ  : ยิ้มอาย

ดริว  บ่เคยจักมา            ล่วงรู้
ที่     เป็นหนึ่งในใจ         คือพ่อ
สุด   ปล่อยให้เธอพ้น      เงื่อเงื้อมมือเรา 

ดำริตรอง กรองจิตลง ตรงใจหมาย
ว่าเป็นความ รักมั่น ฤางมงาย
พิเคราะห์ความ ถามไป ให้ดีดี
คิดทวนแล้ว แน่แล้ว จึงมาตอบ
ว่ายังคง ชื่นชอบอยู่ ไม่รู้หนี
กี่คนนั้น ผันแปรไป ไม่ใยดี
แต่หลายคน ที่นี่ ยังมีใจ
ไม่กดดัน ไม่รอคอย ไม่คาดหวัง
ส่งใจเป็น พลังให้ ไม่ห่างหาย
อยากให้รู้ ยังมีรัก อยู่ไม่คลาย
จะท้อแท้ เสียใจ ยังมีเรา
อาจจะหื่น อาจจะห่าม แต่ยามรัก
ก็หวานซึ้ง ได้หนัก รักไม่เฉา
อยากให้รู้ อยากให้คิด ถึงพวกเรา
ในยามเหนื่อย ยามเหงา ยังมีกัน
จากคุณ  : newbie in harem

เจ้ามีใจหรือไม่ให้ตามตรง                                 ข้าจะได้ปลอบปลงหัวใจเอย..
บ้านนี้มีดรีมทีมไว้คอยรับ                                 ค่อยค่อยปรับกลยุทธ์ไว้ฉุดบอส
อันไหนเป็นจุดบอด                                           จะค่อยค่อยตอดเรื่อยๆๆไป
แต่เห็นทีดรีมทีมต้องตายหมู่                           เพราะรู้อยู่ว่าหลีบอสอยู่ร่ำไป
บอสขาอาจไม่ถูกใจ                                            หมายหัวไว้ไอ้ดรีมทีม
จากคุณ  : มังกรบินจอมซน..กับคนช่างฝัน

เจ้ามีใจหรือไม่ให้ตามตรง                 ข้าจะได้ปลอบปลงหัวใจเอย..
จากคุณ  : just a day dreamer

อาการหื่น ฮา มาประดัง                                    เพราะหวังเคลมบอสนะพ่อคนดี
จากคุณ  : มังกรบินจอมซน..กับคนช่างฝัน
ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้ง                                       ฉันก็ยังรักเธอฝังใจ
แม้จะสิ้นดวงจันทร์ไฉไล                                   ไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอ
ฟ้าจะมืดจะมัวช่างฟ้า                                        ขอให้มีสายดาหวานละเมอ
ถึงจะสิ้นแผ่นดินนะเธอ                                    ให้ได้เจอยิ้มเธอ.....ชื่นใจ
 .....ไม่ได้ชิด ก็ขอเพียงได้ชม ไม่ได้สมไม่เห็นแคร์อะไร...
.....ขอให้ได้รัก ๆ ๆ......รักๆเธอเข้าไว้....ไม่เช่นนั้นใจฉัน...
 ...ใจฉันคงหลุดลอย....
จากคุณ  : just a day dreamer

ระทมขื่นฝืนใจไม่ให้โศก                                   พระพายโบกก็ไม่ชื่นคืนสดใส
ด้วยคิดถึงเรียมนั้นอยู่ร่ำไป                              และก็ไม่มีวี่แววจะเจอเลย
ทั้งผองเพื่อนช่วยกันปลอบใจอยู่                     ว่าเพียงครู่พี่ดริวนั้นอาจเฉลย
ว่าจะกลับมารับละครเอย                                  แต่ไม่เคยจะเชื่อคำเพื่อนสักที
เหตุก็เพราะพี่ดริวมาหายตัว                            ไม่ให้กลัวอย่างไรโอ้ใจเอ๋ย
ว่าเขานั้นอาจไม่รับกลับมาเลย                        เราจะเคยชินความโศกวิโยคไป
เพื่อนเคยถามว่าทำไมยังรักอยู่                        ทั้งดูดูเขาไม่เคยจะสงสัย
ว่ามีคนรักเขาสักเท่าไร                                      เห็นจะไม่เหลียวแลและอาดูร
จึงได้แต่ตอบเขาเอาไปว่า                                  ความรักหนามันไม่เลือกเกิดที่ไหน
หากเมื่อมันเกิดแล้วแก่ผู้ใด                               ก็จะไม่มีวันเวียนเปลี่ยนได้เลย
จากคุณ  : Una tazza di Sangria


เห็นดริว เห็นดริวแล้วปวดใจ
ถามใคร มีแต่คนคอยหมายปองดริว
แล้วดริว คิดจะรักกับใคร
หัว....ใจ ดริวจะเป็นของใครคนดี
* เป็นอย่างไรหัวใจฉันร้อนรน (ดริว)มีแต่คนสนใจ
ใครจะมาคว้าใจของดริวไป ใครที่ดริวเห็นดี
** ยังไม่เคยเห็นดริวรักใครเลย ยังไม่มีซักที
คนที่ยังรักดริวทุกนาที พอจะมีสิทธิ์ไหม
จากคุณ  : ยัยตัวร้ายกับแมวตัวยุ่งคุณรุจ
เปรียบประดุจ ดวงสุรีย์ ที่ฉายแสง
ดวงตาเข้ม ยามโกรธ โรจน์เริงแรง
พาเอาแข้ง ขาสั่น พรั่นพรึงใจ
คุณรุจ
เปรียบประดุจ สายฝนฉ่ำ ร่ำรินไหล
ยามเมตตา ทอดตา พาชื่นใจ
ส่งผลให้ pulseสั่น ลั่นระรัว
คุณรุจ
เปรียบประดุจ ท้องนภา ยามฟัาหลัว
ดูลึกลับ แต่งามงด หมดทั้งตัว
แต่ก็แอบ น่ากลัว ในบางที
คุณรุจ
หลวยจะหยุด หัวใจ อย่างไรนี่
จะติดตาม ด้วยความรัก อย่างภักดี
เป็นฉลวย ดมเสื้อ(กาวน์)นี้ ตลอดไป
จากคุณ  : newbie in harem

รักเอ๋ย เคยสุขสนุกชื่น เมื่อแรกรัก        จันทร์เอ๋ย มิเคยพัก จะผ่องใส

 รักเอ๋ย ต้องมาแคล้ว ชะแล้วไป            จันทร์เอ๋ย มาแรมไป บ่ห่อนคืน
 รักเอ๋ย หากแม้นเจ้า  เป็นรักแท้            จันทร์เอ๋ย ไม่นานแจ้ง มาสดใส
 รักเอ๋ย หากว่าเป็น ของผู้ใด                  จันทร์เอ๋ย จะเพ็ญใหม่ บ่แรมนาน
 รักเอ๋ย จงอดทน และทนอด                   จันทร์เอ๋ย จงงามงด แม้เมฆขวาง
 รักเอ๋ย แม้นต้อง จาก เขามานาน     จันทร์เอ๋ย  จะคงงาม กระจ่างใจ
จากคุณ  : Una tazza di Sangria

จะติดจะตาม จะความอะดริว ก็หิวก็โหย

จะร่วงจะโรย จะรอจะร้อง ก็ปองเสมอ
จะกินจะนอน จะงอนจะเง้า ก็เฝ้ากะเธอ
จะนอนละเมอ กะยังมิหวั่น จะฝันมิคลาย
ก็งานจะหนัก จะนักจะหนา ก็ยังมิวาย
จะคิดจะถึง จะหลับจะตื่น ก็หื่นก็ทราม
ก็ความฉลวย ก็สวยกะสร่าง วะวาบวะหวาม
จะติดจะตาม จะรอจะร้อง จะจองอะดริว
เอิ๊ง เอิง เอิ่ง เอิ๊งงงง เอิง เอิ่ง เอิ๊ง เอิง เอิ่งงงง ตะ ละแล๊บ แทม แทม แทม แทม
จากคุณ  : ยิ้มอาย

บางอารมณ์ ก็อยากกอด และซุกซบ
บางอารมณ์ แอบอยากตบ กบาลหัว
บางอารมณ์ ก็อยากไซ้ ไล้ทั่วตัว
บางอารมณ์ ก็อยากยั่ว ให้โกรธา

บางอารมณ์ อยากจะหวาน ปานน้ำผึ้ง
บางอารมณ์ ก็แอบหึง นะบอสขา
บางอารมณ์ อยากแอบเมาท์ เฝ้านินทา
บางอารมณ์ อยากเป็นบ้า เพราะรักเธอ

แอร๊ยยยยยยยยยยยย  ><

 

จากคุณ: newbie in harem
เขียนเมื่อ: 3 ส.ค. 54 20:22:49